Nuxa şəhər sovetinin deputatları (1967)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının çapa hazır məqaləsidir.
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

19 mart 1967-ci il tarixdə keçirilmiş on birinci çağırış Nuxa şəhər sovetinə seçkilərdə 95 nəfər Nuxa Şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir.

Siyahı[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Hüseynov Müdhəd Zülfüqar oğlu — Nuxa çörək zavodunun fəhləsi
 2. Həmidova Minayə məcid qızı — Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin katibi
 3. Mustafayeva Ceyran Baxış qızı — 3 nömrəli fabrikdə baramaaçan
 4. Teymurova Fəzilə Soltan qızı — Tikiş fabrikinin fəhləsi
 5. Əkbərov Hüseyn Ələsgər oğlu — 55 nömrəli tikinti idarəsinin rəisi
 6. Babayeva Aminə Cabbar qızı — Pedaqoji məktəbin direktoru
 7. Məmmədova Cəmilə Həsən qızı — Nakam adına kitabxananın müdiri
 8. İbrahimova Xalidə Yaqub qızı — Lenin adına ipək kombinatı partiya komitəsinin katibi
 9. Hüseynov Kamil Həsən oğlu — Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi əsaslı tikinti şöbəsinin rəisi
 10. Hüseynov Şahid Mahmud oğlu — 3 nömrəli fabrikin çilingəri
 11. Mahmudova Züleyxaxanım Mahmud qızı — Nuxa mətbəəsində mürəttib
 12. Əkbərova Rəna Əhmədiyə qızı — Toxucu-trikotaj fabrikinin toxucusu
 13. Məmmədov Allahyar Əbdürrəhman oğlu — Məişət xidməti kombinatında ayaqqabı təmiri ustası
 14. Məmmədov Bəxtiyar Zeynal oğlu — Azərbaycan KP Nuxa Şəhər Komitəsi təşkilat şöbəsinin müdiri
 15. Məmmədov Əbdürrəhman Xəlil oğlu — Toxucu-trikotaj fabrikinin direktoru
 16. Əfəndiyev Tacəddin Əbdürrəhman oğluV.İ.Lenin adına ipək kombinatının direktoru
 17. İsmayılova Lətafət Əbdürrəhim qızı — Lenin adına ipək kombinatının toxucu istehsalatında təlimatçı
 18. Makeyevna Valentina Vasilyevna — Lenin adına ipək kombinatının boyaq-bəzək istehsalatında texnoloq
 19. Əzimov Bayraməli Qurbanəli oğlu — 55 nömrəli tikinti idarəsinin bənnası
 20. Həsənova Lətafət Bəxtiyar qızı — 1 nömrəli fabrikdə baramaaçan
 21. Əzizov Ayaz Əhməd oğlu — Nuxa Şəhər Xalq Maarif şöbəsinin müdiri
 22. Ramazanova Xavər Hüseyn qızı — Lenin adına ipək kombinatının burucu sexində fəhlə
 23. İbrahimova Rüxsarə Həsən qızı — Lenin adına ipək kombinatında baramaaçan
 24. Məmmədov Bəxtiyar Kərim oğlu — Rabitə qovşağında poçtalyon
 25. Abbasov Məhyəddin Paşa oğlu“Nuxa fəhləsi” qəzetinin redaktoru
 26. Hacıyeva Ceyran Şöyüb qızı — Doğum evində mama
 27. Əfəndiyev Məmmədiyə İbrahim oğlu — Təqaüdçü
 28. Arutyunov Mixail Petrosoviç — İdman cəmiyyətləri ittifaqı şəhər şurasının sədri
 29. Mustafayev Qurbanəli İsmayıl oğlu — Tikinti-təmir sahəsinin fəhləsi
 30. Əbdürrəhmanov Bəşarət Əhməd oğlu — Avtobazanın dəmirçisi
 31. Məmmədov Məmməd Hacıbala oğlu — Avtobazanın rəisi
 32. Qaffarov Zahid Zəkəriyyə oğlu — 2 nömrəli fabrikin direktoru
 33. Cabbarov Məmməd Həsən oğlu — Ət kombinatının direktoru
 34. Səmədov Nurəddin Nurməmməd oğlu — Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi təşkilat şöbəsinin müdiri
 35. Əhmədov Yunus Mehdi oğlu — Nuxa yerli sənaye kombinatının direktoru
 36. Haşımov Məmmədiyə Məmməd oğlu — Kommunal təsərrüfat şöbəsində ocaqçı
 37. Abdullayev Yusif əli oğlu — Lenin adına ipək kombinatının toxucusu
 38. İlyasova Zərifə İdris qızı — 2 nömrəli fabrikdə baramaaçan
 39. İsmayılov Yusif Həsən oğlu — Kirov adına kolxozun üzvü
 40. Abdulxalıqov Məmmədemin oğlu — Kənd təsərrüfatı texnikası birliyi Nuxa şöbəsinin çilingəri
 41. Əbdürrəhmanova Ceyhun Hacıbala qızı — Lenin adına kolxozun üzvü
 42. Məhyəddinov Seyfəddin Sadəddin oğlu — Lenin adına kolxozun baş aqronomu
 43. Hacıyev Fərrux Musa oğlu — Nuxa şəhər maliyyə şöbəsinin müdiri
 44. Nurməmmədov İsrayıl Xəlil oğlu — “Şəfəq” kolxozunun ferma müdiri
 45. Bəşirova Sərmayə Mehdi qızı — “Şəfəq” kolxozunun üzvü
 46. Hüseynov Qəni Məcid oğlu — Kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin rəisi
 47. Səmədova Qəribə Soltan qızı — K.Marks adına kolxozun üzvü
 48. Əbdülhəmidova Sariyə Hinayət qızı — Nizami adına kolxozun üzvü
 49. Süleymanov Namiq Musa oğlu — Azərbaycan LKGİ Nuxa şəhər komitəsinin katibi
 50. Sədrəddinov Gülzar İsmayıl qızı — Orconikidze adına kolxozun üzvü
 51. Mustafayev Sıracəddin Nəsib oğlu — Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini
 52. Əhmədova Həmidə Cuma qızı — Aydınbulaq kolxozunun üzvü
 53. Yusifov Nazim Nəsib oğlu — “Kommunist” kolxozunun üzvü
 54. Kərimov Kərim Cəfər oğlu — Nuxa şəhər mədəniyyət şöbəsinin müdiri
 55. Kaşiyev Aydın Rizvan oğlu — Azərbaycan KP Nuxa şəhər partiya komitəsinin birinci katibi
 56. Həbibova Tükəzban İsmayıl qızı — M.F.Axundov adına kolxozun üzvü
 57. İbrahimova Surahi Qədir qızı — C.Cabbarlı adına kolxozun sağıcısı
 58. Əlibalayev Əbdüləli Baqi oğlu — “Şəki” üzümçülük sovxozunun direktoru
 59. Qurbanova Kubarə Məmməd qızı — Telman adına kolxozun sağıcısı
 60. Babayeva Vəzifə Xəlil qızı — Kiçik Dəhnə kənd kitabxanasının müdiri
 61. Məmmədov Rəsul Saleh oğlu — Telman adına kolxozun traktor briqadiri
 62. Əliyev Əli İsmayıl oğlu — Şəhər Milis şöbəsinin rəisi
 63. Əfəndiyev Sabir Tahir oğlu — Azərbaycan KP Nuxa Şəhər Komitəsi təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri
 64. Quliyeva İsmət Ələşrəf qızı — Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
 65. Süleymanova Qızxanım Harun qızı — “Paris kommunası” kolxozunun üzvü
 66. Əliyev Məmməd Vəli oğlu — Xalq hakimi
 67. Səmədova Firuzə Ağakişi qızı — “9 yanvar” kolxozunun üzvü
 68. Salahov İsfəndiyar Qoca oğlu — Nuxa kolxozlararası tikinti şurasının sədri
 69. Şəhmirova Əsmər Balabəy qızı — “Qafqaz” kolxozunda sağıcı
 70. Səmədova Səbirə Əhməd qızı — “Qafqaz” kolxozunda tütünçü
 71. Məmmədov Fərman Məmmədəli oğlu — “Qafqaz” kolxozunun sədri
 72. Səmədova Ümmi Həsən qızı — “Qafqaz” kolxozunun üzvü
 73. Həmidzadə Fərrux Yunus oğlu — Sanitariya xəstəxana birləşməsinin baş həkimi
 74. Osmanov Ənvər Məhyəddin oğlu — “Azərkəndtexnika” birliyi Nuxa şöbəsinin rəisi
 75. Osmanova Hürübikə Əsəd qızı — “Fəhlə-kəndlı birliyi” kolxozunun üzvü
 76. İsgəndərov Hümmət İlyas oğlu — “Fəhlə-kəndlı birliyi” kolxozunun üzvü
 77. Abdullayev Məmməd Ziyəddin oğlu — “Fəhlə-kəndlı birliyi” kolxozunun üzvü
 78. Həmidov Həmid Məmmədəli oğlu — “Qırmızı oktyabr” kolxozunun manqabaşçısı
 79. Ziyəddinov Məmmədiyə Məmmədəli oğlu — “Qırmızı oktyabr” kolxozunun mexanizatoru
 80. Çələbizadə Əsmayə Adışirin qızı — “Azərbaycan” kolxozunun üzvü
 81. Məmmədova Lətafət Rəsul qızı — Məişət xidməti kombinatının direktoru
 82. Piriyev Yusif Tahir oğlu — Daşüz camışçılıq sovxozunun direktoru
 83. Sadıqova Hənifə Veysəl qızı — N.Nərimanov adına kolxozun üzvü
 84. Alıyev Bayraməli Məmməd oğlu — N.Nərimanov adına kolxozun mexanizatoru
 85. Həmidov İzzət Atakişi oğlu — Azərbaycan KP Nuxa Şəhər Komitəsinin katibi
 86. Qarayeva Dilarəm Davud qızı — Oxud Kənd Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
 87. Ağakişiyeva Mübarək Yaqub qızı — “1 May” kolxozunun üzvü
 88. Dadaşova Firuzə Müslüm qızı — XXIII partiya qurultayı adına kolxozun üzvü
 89. Babayev Zülfüqar Adışırin oğlu — XXIII partiya qurultayı adına kolxozun mexanizatoru
 90. Məmmədov Hacıbala Məmməd oğlu — Nuxa şəhər prokuroru
 91. Əzizov Saat Məcid oğlu — Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini
 92. Bursensova Mariya İvanovna — S.Orconikdze adına sovxozun fəhləsi
 93. Nağıyev Müseyib Kazım oğlu — S.Orconikdze adına Qəzəbə Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
 94. Məmmədova Nənəxanım Məmməd qızı — S.Orconikdze adına taxılçılıq sovxozun fəhləsi
 95. Abdullayev Soltan Məmməd oğlu — Azərbaycan KP Nuxa Şəhər Komitəsi kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Nuxa Şəhər Sovetinə seçilmiş deputatların siyahısı // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Şəki fəhləsi : qəzet. — Şəki: Nuxa mətbəəsi, 1967. — В. 24 mart. — № 35 (7.066). — Səh. 2.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]