Nuxa rayon və şəhər sovetlərinin deputatları (1955)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

Beşinci çağırış Nuxa rayon Sovetinə və Nuxa şəhər Sovetinə 6 mart 1955-ci il tarixdə keçirilmiş seçkilərdə rayon Sovetinə 60, şəhər Sovetinə isə 88 deputat seçilmişdir. O cümlədən, Hüseyn Əkbərov həm rayon Sovetinin və həm də şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir.

12 mart 1955-ci il tarixdə baş tutmuş 5-cü çağırış Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyasında rayon Soveti icraiyyə komitəsinin sədri vəzifəsinə Hüseyn Əbdürrəhimov, icraiyyə komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə Fərrux Hacıyev, icraiyyə komitəsinin katibi vəzifəsinə Minayə Həmidova seçilmişlər. 15 mart 1955-ci il tarixdə baş tutmuş 5-cü çağırış Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyasında isə şəhər Soveti icraiyyə komitəsinin sədri vəzifəsinə Hüseyn Əkbərov, icraiyyə komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə Qədir Əhmədov, icraiyyə komitəsinin katibi vəzifəsinə Mahinur Məmmədova seçilmişlər.

Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinə seçilmiş deputatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Afərdə Yəhya qızı Rəsulova
 2. Aqil Nəsrulla oğlu Əfəndiyev
 3. Antonina Markovna Siqanok
 4. Astxik Xaçaturovna Dadaşyan
 5. Alagöz Məmməd qızı Süleymanova
 6. Abbas Ələkbər oğlu Nəcəfov
 7. Baqrat Cavidoviç Sərkisov
 8. Bəxtiyar Məhərrəm oğlu Cavadov
 9. Baba Mustafa oğlu Babayev
 10. Vahid Əhməd oğlu Nəsirov
 11. Veysəl Məmmədkərim oğlu Mustafayev
 12. Dilarəm Davud qızı Qarayeva
 13. Əhməd Əli oğlu Ələkbərov
 14. Əsədulla Abdulla oğlu Məmmədov
 15. Əbdüləli Baqi oğlu Əlibalayev
 16. Zəbi Əhməd oğlu Quliyev
 17. İbrahim Nurməmməd oğlu Çələbiyev
 18. Kamil Paşa oğlu Rəsulov
 19. Kamal Yusif oğlu Mustafayev
 20. Gülüş Şirəli qızı İmanova
 21. Güllü Təhmaz qızı Mehdiyeva
 22. Gülməmməd Lətif oğlu Əbdüləlimov
 23. Gülsənəm İsa qızı Məmmədova
 24. Minayə Məcid qızı Həmidova
 25. Məsmə Yaqub qızı Mustafayeva
 26. Məryəm Cəlil qızı Hacıyeva
 27. Minayə Ələşrəf qızı Quliyeva
 28. Məmmədrəhim Əbdürrəhim oğlu Məmmədov
 29. Məhyəddin Paşa oğlu Abbasov
 30. Mərifət Oruc qızı Süleymanova
 31. Məmmədəli Alıcan oğlu Əhmədov
 32. Maral Zakir qızı Sadıqova
 33. Maqsud Davud oğlu İsrafilov
 34. Nurməmməd Rəsul oğlu Quliyev
 35. Nadir Məmmədrza oğlu Yusifzadə
 36. Nazlı Musa qızı Məmmədova
 37. Nərdanə Bilal qızı Ağakişiyeva
 38. Nüyvər Xəlil qızı Quliyeva
 39. Ruhangiz Əlihüseyn qızı Zeynalova
 40. Rəfiqə Nəzir qızı Cəbiyeva
 41. Səyyarə Həsən qızı Vahabova
 42. Səyyarə Hüseyn qızı Salmanova
 43. Səyyarə İbrahim qızı Cəfərova
 44. Sursi Qavriloviç Muradov
 45. Sariyə Zəkəriyya qızı Əbdürrəhmanova
 46. Təhminə Əhməd qızı Salamova
 47. Təmraz Məmməd oğlu Əbdürrəhmanov
 48. Fayiq Şöyüb oğlu Hacıyev
 49. Fərrux Yusif oğlu Həmidzadə
 50. Fərrux Cabbar oğlu İsmayılov
 51. Fərrux Musa oğlu Hacıyev
 52. Xatın Nəsib qızı Əsgərova
 53. Hüsniyə Yusif qızı Süleymanova
 54. Hacıməmməd Abdulla oğlu Abdullayev
 55. Hüseyn Yəhya oğlu Əbdürrəhimov
 56. Hüseyn Ələsgər oğlu Əkbərov
 57. Çiçək Abdulla qızı Vahabova
 58. Cumay Məmmədnəbi oğlu Ramazanov
 59. Yunus Mehdi oğlu Əhmədov
 60. Yusif Həmid oğlu Məhərrəmov

Nuxa şəhər Sovetinə seçilmiş deputatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Ağamalı İsmayıl oğlu İsmayılov
 2. Allahyar Ramazan oğlu Əhmədov
 3. Aleksandra Nikolayevna Bayramova
 4. Ağababa Heydər oğlu Zeynalov
 5. Bəxtiyar İsmayıl oğlu Mustafayev
 6. Bəxtiyar Zeynal oğlu Məmmədov
 7. Qurban Cabbar oğlu Abbasov
 8. Qurban Saleh oğlu Rzayev
 9. Qaffar Xəlil oğlu Rəhimov
 10. Qədir Ramazan oğlu Əhmədov
 11. Qaffar Hacıbala oğlu Qaffarov
 12. Əliyyə Veysəl qızı Məmmədova
 13. Ələsgər Ələkbər oğlu İsmayılov
 14. Ədhəm Uğurlu oğlu Yusifov
 15. Əlisgəndər Həsən oğlu Hacıyev
 16. Ələsgər Yusif oğlu Kərimov
 17. Ələsgər Adışirin oğlu İsmayılov
 18. Əsmər Əkbər qızı Həsənova
 19. Əbdülhəmid Məcid oğlu Həmidov
 20. Əbdüləli Nəsib oğlu Ramazanov
 21. Əsmər Məhərrəm qızı İbrahimova
 22. Əsabəli Cabbar oğlu Ağamirzəyev
 23. Əhməd Məmməd oğlu Əbdürrəhimov
 24. Əyyub ağa oğlu Abışov
 25. Əsabəli İbrahim oğlu İbrahimov
 26. Əbdürrəhman Məmməd oğlu Abdullayev
 27. Zivər Məmməd qızı Xəlilova
 28. Zərifə Əziz qızı Muradova
 29. Zərnişan Hüseynqulu qızı Rzayeva
 30. Zəhra İsmayıl qızı Rəhimova
 31. Zahid Zəkəriyya oğlu Qaffarov
 32. Zərifə Zəkəriyya qızı Əliyeva
 33. İvan Muradoviç Markarov
 34. İdris Nəsib oğlu Yunusov
 35. İsfəndiyar Davud oğlu Mustafayev
 36. Göhər Adıgözəl qızı Qədirova
 37. Kamal Şıxməmməd oğlu Sədiyev
 38. Libadə Rəcəb qızı Məmmədova
 39. Mirqasım Ağababa oğlu Ocaqov
 40. Mahinur Mirhəsən qızı Məmmədova
 41. Mustafa İdris oğlu Qədimov
 42. Məmmədəli Paşa oğlu Haşımov
 43. Məmmədəli Məmməd oğlu Əbdürrəhimov
 44. Məmmədhüseyn Məmməd oğlu Məmmədhüseyn oğlu
 45. Mustafa Səməd oğlu Əzizov
 46. Məmməd Rəhim oğlu Rəhimov
 47. Mahtaban Əhməd qızı Yusifzadə
 48. Məryəm İbrahim Abdullayeva
 49. Nəsib Yusif oğlu Əbdürrəhmanov
 50. Nuru Məmməd oğlu Mustafayev
 51. Nəsib Hümmət oğlu Mustafayev
 52. Nuriyə Lətif qızı Tahirova
 53. Nəcibə Məmmədəli qızı Məmmədova
 54. Nəbiyə Adışirin qızı Əbdürrəhmanova
 55. Nurəli Saleh oğlu Hacıyev
 56. Rəhimə Abbasəli qızı Həsənova
 57. Ruxsarə Məmməd qızı Məmmədova
 58. Ruqiyyə Nağı qızı Mustafayeva
 59. Rəfiqə Məmməd qızı Lətifova
 60. Ruziyə Nəsib qızı Abdullayeva
 61. Sultan Məmməd oğlu Mustafayev
 62. Seyfi Arif oğlu Hasilov
 63. Sariyə Məcid qızı Kərimova
 64. Səyalı Rəsul qızı Əbdürrəhmanova
 65. Sədayə Əhməd qızı Əbdürrəhmanova
 66. Solmaz Abbas qızı Hacıyeva
 67. Səmayə Məmmədəli qızı Xəlilova
 68. Surayə Ziyad qızı Salamova
 69. Sadıq Yaqub oğlu Nayıbov
 70. Səmayə Rüstəm qızı Səfərova
 71. Təhminə Yusif qızı Quliyeva
 72. Umar Əmrah oğlu Haşımov
 73. Ümmi Əlabbas qızı Rzayeva
 74. Firəngiz Salman qızı Əhmədova
 75. Fərrux Mirzə oğlu Məmmədov
 76. Feyruz Hidayət oğlu Rəsulov
 77. Xəlil Hüseyn oğlu Əjdərov
 78. Hüseyn Ələsgər oğlu Əkbərov
 79. Hacıbaba Bukar oğlu Rüstəmov
 80. Hümmət Məmməd oğlu Rəsulov
 81. Cabbar Həsən oğlu Rəhimov
 82. Cabbar Əbdülkərim oğlu İsgəndərov
 83. Cabbar Zülfiqar oğlu Cabbarov
 84. Cəmilə Cabbar qızı Hüseynova
 85. Cavahir Rzaqulu qızı Abbasova
 86. Şəfiqə İsmayıl qızı İsaqova
 87. Yunus Mirzəməmməd oğlu Məmmədov
 88. Yavər Yaqub oğlu Abbasov

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinə seçilmiş Deputatların siyahısı // Abbasov M. (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına Nuxa mətbəəsi, 1955. — В. 11 mart. — Səh. 1.
 2. Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinə seçilmiş Deputatların siyahısı // Abbasov M. (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına Nuxa mətbəəsi, 1955. — В. 11 mart. — Səh. 2.
 3. Rayon Sovetinin birinci sessiyası // Abbasov M. (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına Nuxa mətbəəsi, 1955. — В. 16 mart. — № 32 (5.177). — Səh. 2.
 4. Şəhər Sovetinin sessiyası // Abbasov M. (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına Nuxa mətbəəsi, 1955. — В. 18 mart. — № 33 (5.178). — Səh. 2.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]