Nuxa rayon və şəhər sovetlərinin deputatları (1959)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

1959-cu ildə Nuxa rayon və şəhər Sovetlərinə seçilmiş deputatların siyahısı — yeddinci çağırış Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinə və Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinə 15 mart 1959-cu il tarixdə keçirilmiş seçkilərdə rayon sovetinə 75, şəhər Sovetinə isə 102 deputat seçilmişdir. Cumay Ramazanov həm rayon Sovetinin və həm də şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir. Seçkidən sonra rayon Sovetinin birinci sessiyasında Səyyarə Vahabova rayon icraiyyə komitəsinin sədri, Fərrux İsmayılov və Yusif Fətəliyev rayon icraiyyə komitəsi sədrinin müavinləri, Minayə Həmidova isə rayon icraiyyə komitəsinin katibi seçiliblər. Şəhər Sovetinin birinci sessiyasında isə Cumay Ramazanov şəhər Soveti icraiyyə komitəsinin sədri, Hüseyn Rəsulov şəhər Soveti icraiyyə komitəsi sədrinin müavini, Şövkət Quliyeva isə şəhər Soveti icraiyyə komitəsinin katibi seçiliblər.

Rayon sovetinin deputatları[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Məmmədquluzadə Adilə Heydər qızı, Nuxa ticarəti idarəsində əmtəəşünas
 2. Ələkbərov Hüseyn Ələsgər oğlu, 5 nömrəli tikinti idarəsinin rəisi
 3. Həmidova Minayə Məcid qızı, rayon icraiyyə komitəsinin katibi
 4. Hacıyev Fərrux Musa oğlu, rayon maliyyə şöbəsinin müdiri
 5. Ocaqova Samiyə Əsədullah qızı, şəhər xəstəxanasında həkim
 6. Qasımova Məlakə Əhməd qızı, rayon ictimai təminat şöbəsinin müdiri
 7. İsmayılova Xeyrənsə Nütfülla qızı, 4 nömrəli baramaaçan fabrikdə təlimatçı
 8. Hacıbalayeva Şərifə İsrafil qızı, ipək kombinatında toxucu
 9. İsmayılzadə Hümmət İdris oğlu, 5 nömrəli tikindi idarəsində dülgər
 10. Ramazanov Cumay Məmmədnəbi oğlu, şəhər icraiyyə komitəsinin sədri
 11. Rəsulova Rəna Davud qızı, SES-də fəhlə
 12. Əliyeva Afərdə Mahmud qızı, kombinatın boyaq-bəzək fabrikinin işçisi
 13. Mustafayeva Fikriyyə Harun qızı, yerli sənaye kombinatında tikişçi
 14. Rəsulova Afərdə Yəhya qızı, ipək kombinatında laboratoriya işçisi
 15. Abbasov Məhyəddin Paşa oğlu, “Nuxa fəhləsi” qəzetinin redaktoru
 16. Rəhimov Rəhim Zahid oğlu, yerli sənaye kombinatının montyoru
 17. Salamova Şövkət ismi qızı, ipək kombinatında burucu
 18. Babayeva Zərqələm Süleyman qızı, ipək kombinatında toxucu
 19. Rəsulova Qəribə Qafıl qızı, ipək kombinatının işçisi
 20. Rəsulov Nurəddin Seyfəddin oğlu, 5 nömrəli tikinti idarəsində bənna
 21. Hüseynov Hüseyn İbad oğlu, 5 nömrəli tikinti idarəsində dülgər
 22. Mehdiyeva Zəkiyyə Qurban qızı, 10 nömrəli orta məktəbin müəllimi
 23. Məmmədov Mirzəli Qasım oğlu, yeyinti sənaye kombinatının fəhləsi
 24. Abdullayev İlyas Həsən oğlu, kombinatın boyaq-bəzək fabrikinin mexaniki
 25. Məmmədov İsaq Mustafa oğlu, ipək kombinatında boyaqçı
 26. Əfəndiyeva Rübabə Əlihüseyn qızı, tibb məktəbinin direktoru
 27. İsmayılov Fərrux Cabbar oğlu, rayon icraiyyə komitəsinin sədr müavini
 28. Həmidzadə Fərrux Yunus oğlu, rayon səhiyyə şöbəsinin müdiri
 29. Əhmədova Zülqədə Cabbar qızı, Kirov adına kolxozun manqabaşçısı
 30. Səmədova nazlı Nurməmməd qızı, 2 nömrəli əyirici fabrikində əyirici
 31. Cabbarova Məhburə Əlimirzə qızı, 2 nömrəli əyirici fabrikində əyirici
 32. Əliyeva Sona Əhməd qızı, Kirov adına kolxozun üzvü
 33. Məmmədov Fərhad Mustafa oğlu, Kirov adına kolxozda traktor briqadiri
 34. Əhmədov Yunus Mehdi oğlu, Kirov adına kolxozun sədri
 35. Bayramova Ruqiyyə Əbdüləlim qızı, 2 nömrəli əyirici fabrikində əyirici
 36. Qədimov Mustafa İdris oğlu, SES-in direktoru
 37. Salamov Saleh Yunus oğlu, Lenin adına kolxozun sədri
 38. Əbdürrəhmanov Təmraz Məmməd oğlu, şəhər partiya komitəsinin katibi
 39. Əhmədov Qədir Ramazan oğlu, rayon xalq maarif şöbəsinin müdiri
 40. Məmmədhüseynov Məmmədhüseyn Məmməd oğlu, rayon hərbi komissarı
 41. Mürsəlov Daşdəmir Məmə oğlu, K.Marks adına kolxozda briqadir
 42. Şahməmmədov Qazıməmməd Abakər oğlu, dövlət təhlükəsizlik komitəsinin rayon müvəkkili
 43. Fətəliyev Yusif İdris oğlu, kənd təsərrüfatı müfəttişliyinin rəisi
 44. Vahabova Səyyarə Həsən qızı, rayon icraiyyə komitəsinin sədri
 45. Məmmədov Oruc Mahmud oğlu, Aydınbulaq kolxozunda briqadir
 46. Yusifov Yusif Ramazan oğlu, «Kommunist» kolxozunun sədri
 47. Əliyeva Diləfruz Qara qızı, «Kommunist» kolxozunda sağıcı
 48. Əbdürrəhmanova Sariyə Zəkəriyyə qızı, Böyük Dəhnə kənd Sovetinin sədri
 49. Qurbanova Kübarə Məmməd qızı, Telman adına kolxozda sağıcı
 50. Tağıyev Tağı Şirəli oğlu, Telman adına kolxozun sədri
 51. Əbdürrəhmanova Xədicə Mənaf qızı, Telman adına kolxozun üzvü
 52. Rəhimov Abdulla Mirsaleh oğlu, «Bir May» kolxozunun sədri
 53. İsmayılov İsmayıl Mustafa oğlu, Əli Bayramov adına kolxozda briqadir
 54. Əhədov Şükür Firidin oğlu, şəhər partiya komitəsinin katibi
 55. Əzizov Saat Məcid oğlu, şəhər komsomol komitəsinin katibi
 56. İsrafilov Maqsud Davud oğlu, rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri
 57. Əbdülkərimova Qənirə Süleyman qızı, 26 Komissar adına kolxozda sağıcı
 58. Şahvələdova Zeynəb Əbdürrəhman qızı, 26 Komissar adına kolxozda manqabaşçısı
 59. Zülfüqarov Arzuman Əhməd oğlu, rayon milis şöbəsinin rəisi
 60. Abdullayev Məmməd Ziyəddin oğlu, «Fəhlə-kəndli birliyi» kolxozunda manqabaşçısı
 61. Mustafayev İsfəndiyar Davud oğlu, şəhər partiya komitəsinin təşkilat şöbəsinin müdiri
 62. Məmmədov Səttar Sədi oğlu, şəhər partiya komitəsinin sənaye-kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri
 63. Əbdürrəhimov Hüseyn Yəhya oğlu, TTS-in direktoru
 64. Əlibalayev Əbdüləli Baqi oğlu, camışçılıq sovxozunun direktoru
 65. Ağayev İsmayıl Əlmərdan oğlu, rayon prokuroru
 66. Qarayeva Dilarəm Davud qızı, Oxud kənd soveti icraiyyə komitəsinin sədri
 67. Yusifov Yaqub Qaffar oğlu, N.Nərimanov adına kolxozun sədri
 68. Məmmədov Yunis Mirzəməməd oğlu, yerli sənaye kombinatının direktoru
 69. İlyasova Zərxanım Məmməd qızı, Qoxmuq kolxozunda sağıcı
 70. Musayeva Hənifə Dursunəli qızı, Qoxmuq kolxozunda sağıcı
 71. Eminov Əyyub Abdulla oğlu, rayon plan komissiyasının sədri
 72. Hacıyev Bahadur Savalan oğlu, Orconikidze adına taxılçılıq sovxozunun direktoru
 73. Yusifov Fərrux Oruc oğlu, şəhər partiya komitəsinin katibi
 74. Aslanov Davud Mustafa oğlu, Orconikidze adına taxılçılıq sovxozunda kombaynçı

Nuxa şəhər Sovetinin deputatları[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. İsaqova Şəfiqə İsmayıl qızı, 3 nömrəli burucu fabrikinin növbə ustası
 2. Rzayev Nəsib Qaffar oğlu, 4 nömrəli yeddiillik məktəbdə müəllim
 3. Mikayılzadə Ənvər İsmayıl oğlu, şəhər partiya komitəsinin katib köməkçisi
 4. Məmmədova Mahinur Mirhəsən qızı, şəhər ZDS icraiyyə komitəsinin katibi
 5. Ocaqov Mirqasım Ağababa oğlu, vərəm sanatoriyasında həkim
 6. Həsənova xanım Məmməd qızı, 3 nömrəli burucu fabrikinin fəhləsi
 7. Əbdürrəhmanov Nəsib Yusif oğlu, xəstəxananın həkimi
 8. İsmayılov Ələsgər Adışirin oğlu, kommunal təsərrüfat şöbəsinin işçisi
 9. Novruzova Müşgünaz Mustafa qızı, 3 nömrəli burucu fabrikinin fəhləsi
 10. Mustafayev Nuru Məmməd oğlu, 1 nömrəli yeddiillik məktəbin direktoru
 11. Həsənova Rəhimə Abbasəli qızı, 3 nömrəli burucu fabrikinin fəhləsi
 12. Quliyev Əliqulu Abbasəli oğlu, 4 nömrəli yeddiillik məktəbin direktoru
 13. Hüseynova Cəmilə Cabbar qızı, 3 nömrəli burucu fabrikinin fəhləsi
 14. Xudiyev Kamal Yusif oğlu, mətbəənin mürəttibi
 15. Cabarov Cabbar Zülfüqar oğlu, 3 nömrəli burucu fabrikinin növbə ustası
 16. Hüseynova Səfurə Məmməd qızı, yeyinti sənaye kombinatında baş usta
 17. İbrahimova Əsmər Məhərrəm qızı, Lenin adına ipək kombinatının fəhləsi
 18. İsmayılov Məmməd İsmayıl oğlu, şəhər partiya komitəsinin təlimatçısı
 19. Babayeva Aminə Cabbar qızı, Stalin adına pedaqoji məktəbin direktoru.
 20. Nəcəfov Abbas Ələkbər oğlu, rayon kooperativlər ittifaqının tədarük kontoru müdiri
 21. Hacıyev Əsabəli Mahmud oğlu, rayonlararası damazlıq stansiyasının müdiri
 22. Ələşrəfov Abid Musa oğlu, kommunal təsərrüfat şöbəsinin işçisi
 23. Hacıyev Faiq Şöyüb oğlu, Nuxa ticarətinin direktoru
 24. Həsənova Məsumə Hüseyn qızı, mətbəədə mürəttib
 25. Hümmətova Sürmayə Adil qızı, 4 nömrəli baramaaçan fabrikin fəhləsi
 26. Mustafayev Qasım Məmməd oğlu, pullu diş ambulatoriyasında həkim
 27. Quliyeva Şövkət Kərim qızı, şəhər komsomol komitəsinin ümumi bölmə müdiri
 28. Rəhimova Zəhra İsmayıl qızı, 6 nömrəli məktəbin müəllimi
 29. Məmmədov Qurban İlyas oğlu, Lenin adına ipək kombinatının fəhləsi
 30. Məmmədov Mehdi Əhməd oğlu, rayon milis şöbəsi rəisinin müavini
 31. Kərimov Cəfər Məcid oğlu, şəhər baytarlıq müalicəxanasının müdiri
 32. Hacıyev Nurəli Saleh oğlu, Lenin adına ipək kombinatının toxucusu
 33. Həbibullahzadə Nurəddin Yusif oğlu, rayon icraiyyə komitəsinin tikinti və memarlıq şöbəsi müdiri
 34. Osmanov Novruz Nurəhməd oğlu, şəhər partiya komitəsinin siyasi maarif kabinəsinin müdiri
 35. Həmidova Almaz Camal qızı, ipək kombinatının fəhləsi
 36. Rəhimov Qaffar Xəlil oğlu, Axundov adına əlillər artelinin dərzisi
 37. Əhmədova Sədaqət İsmayıl qızı, yerli sənaye kombinatının tikiş sexində dərzi
 38. Əfəndiyev Camaləddin Sıracəddin oğlu, Lenin adına ipək kombinatının baş mexaniki
 39. Rəsulov Hüseyn Bəxtiyar oğlu, 10 nömrəli orta məktəbin direktoru
 40. Muradova Zərifə Əziz qızı, Lenin adına ipək kombinatının fəhləsi
 41. Hacıyev Əlisgəndər Həsən oğlu, Axundov adına əlillər artelinin sədri
 42. Əfəndiyeva Sezalina Yunus qızı, Lenin adına ipək kombinatının toxucusu
 43. Əbdürrəhmanov Lütfəli Məmmədəli oğlu, rayon plan komissiyasının baş iqtisadçısı
 44. Babayeva Əliyyə Camal qızı, 4 nömrəli baramaaçan fabrikin fəhləsi
 45. Orucov Tələt Umar oğlu, 3 nömrəli müalicəxananın baş həkimi
 46. İdrisov Nəsrullah Mustafa oğlu, şəhər partiya komitəsinin təlimatçısı
 47. Ramazanov Cumay Məmmədnəbi oğlu, şəhər ZDS icraiyyə komitəsinin sədri
 48. Qasımova Ziyvər əliheydər qızı, ipək-sınaq labaratoriyasında loborant
 49. Əliyeva Məsumə Fətulla qızı, Lenin adına ipək kombinatında fəhlə
 50. Mustafayev İmam Süleyman oğlu, Lenin adına ipək kombinatının əyiricisi
 51. Ramazanov Əbdüləli Nəsib oğlu, şəhər partiya komitəsinin təlimatçısı
 52. Bağbanlı Ələkbər Abdulla oğlu, avtobazanın istismar şöbəsi rəisi
 53. Cəfərova Səyyarə İbrahim qızı, 7 nömrəli orta məktəbin direktoru
 54. Yusifov Ədhəm Uğurlu oğlu, çörək trestinin direktoru
 55. Əzizov Mustafa Səməd oğlu, Nuxa ticarəti idarəsində yeməkxana müdiri
 56. Əhmədova Rəna Məmmədqasım qızı, yerli sənaye kombinatının fəhləsi
 57. Kərimova Sariyyə Məcid qızı, Lenin adına ipək kombinatında həmkarlar ittifaqı fabrik komitəsi sədri
 58. Mustafayeva Məsmə Yaqub qızı, Lenin adına ipək kombinatında laboratoriya müdiri
 59. Kərimov Ələşrəf İsmayıl oğlu, pensiyaçı
 60. Mirzəyeva Suqra Yusif qızı, Lenin adına ipək kombinatında növbə ustası
 61. Hüseynov Mitat Zülfüqar oğlu, çörək trestinin fəhləsi
 62. Hidayətzadə Əhmədiyyə Yəhya oğlu, 2 nömrəli əyirici fabrikinin müdiri
 63. Həsənov Nemət Hüseynbala oğlu, Lenin adına ipək kombinatında toxucu
 64. Salibekyan Olya Baqdanovna, şəhər xəstəxanasında həkim
 65. Səmədova Hədiyyə Şirin qızı, doğum evinin baş həkimi
 66. Xəlilova Ziyvər Məmməd qızı, şəhər partiya komitəsində təlimatçı
 67. Məmmədova Cəmilə Həsən qızı, Nakam adına kitabxananın müdiri
 68. Səlimova Səyyarə Lətif qızı, 2 nömrəli gecə-gündüz körpələr evinin müdiri
 69. İbrahimov Əsabəli İbrahim oğlu, 11 nömrəli yol istismar idarəsinin rəisi
 70. Əhmədov Allahyar Ramazan oğlu, kolxoz bazarının müdiri
 71. Cəbiyeva Səlminaz Cəbi qızı, Lenin adına ipək kombinatının fəhləsi
 72. Əbdürrəhmanov Təmraz Məmməd oğlu, şəhər partiya komitəsinin katibi
 73. Markarov İvan Muradoviç, dövlət ticarət müfəttişi
 74. Tahirova Nuriyyə Lətif qızı, Lenin adına ipək kombinatının toxucusu
 75. Kərimov Məmmədkəbir Hacı oğlu, rayon mədəniyyət evinin müdiri
 76. Məmmədov Oruc Məmməd oğlu, şəhər partiya komitəsində şöbə müdiri
 77. Məmmədov Hacıbaba Mustafa oğlu, rayon statistika idarəsində baş müfəttiş
 78. Babayev Məmmədzəki Muxtar oğlu, 3 nömrəli fabrikin növbə ustası
 79. Mustafayev Veysəl Məmmədkərim oğlu, rayon kooperativlər ittifaqının sədri
 80. Əbdürrəhmanov Cəlil Cəbrayıl oğlu, Kirov adına kolxozun briqadiri
 81. Musayev Qurban Abdulla oğlu, Kirov adına kolxozun idarə heyəti sədrinin müavini
 82. Qədirov Qurban Bəkir oğlu, Kirov adına kolxozun mühasibi
 83. Əlimov Mustafa Rəhim oğlu, 2 nömrəli əyirici fabrikinin işçisi
 84. İbrahimov Zahid Cəlil oğlu, 11 nömrəli orta məktəbin direktoru
 85. Musayev Müslüm Bilal oğlu, Kirov adına kolxozun üzvü
 86. Əhmədov Mustafa Yusif oğlu, şəhər partiya komitəsinin bölmə müdiri
 87. Haşımova Simuzər Zahid qızı, 2 nömrəli fabrikin fəhləsi
 88. Salamova Surayə Ziyad qızı, Kirov adına kolxozun manqabaşçısı
 89. Əbdürrəhmanova Nəbiyyə Adışirin qızı, şəhər partiya komitəsinin təlimatçısı
 90. Əbvdürrəhimov Əbdürrəhim Xəlil oğlu, rayon könüllü ovçular cəmiyyətinin müfəttişi
 91. Nəsibova Səyalı Qaffar qızı, 2 nömrəli fabrikin fəhləsi
 92. Abdullayeva Bünyad İbrahimxəlil qızı, şəhər komsomol komitəsinin katibi
 93. Məmmədova Lətafət Rəsul qızı, şəhər partiya komitəsinin təlimatçısı
 94. Əbdürrəhimov Cumay Hidayət oğlu, Kirov adına kolxozun üzvü
 95. Məhərrəmova Libadə Qara qızı, 2 nömrəli fabrikin fəhləsi
 96. Mustafayev Qurbanəli İsmayıl oğlu, kommunal təsərrüfat şöbəsinin işçisi
 97. Əbdülhəmidova Surayə məcid qızı, Kirov adına kolxozun tütünçüsü
 98. Məmmədov Bəxtiyar Zeynal oğlu, Lenin adına ipək kombinatında partiya komitəsinin katibi
 99. Həmidov Əbdülhəmid Məcid oğlu, “Nuxa fəhləsi” qəzeti redaktorunun müavini
 100. İsmayılov Ağamalı İsmayıl oğlu, dövlət bankı Nuxa şöbəsinin müdiri
 101. Həbibullayev Zahid Məmməd oğlu, Kirov adına kolxozun briqadiri
 102. Qaffarov Qaffar Həsən oğlu, 2 nömrəli baramaaçan fabrikin fəhləsi

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Nuxa rayon Sovetinin deputatları = Нуха рајон Советинин депутатлары // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Nuxa mətbəəsi, 1959. — В. 20 mart. — № 35 (5.795). — Səh. 3.
 2. Nuxa şəhər Sovetinin deputatları = Нуха шәһәр Советинин депутатлары // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Nuxa mətbəəsi, 1959. — В. 22 mart. — № 36 (5.796). — Səh. 3.
 3. Rayon və şəhər Sovetlərinin sessiyaları = Рајон вә шәһәр Советләрини сессијалары // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Nuxa mətbəəsi, 1959. — В. 25 mart. — № 37 (5.797). — Səh. 31.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]