Nuxa rayon və şəhər sovetlərinin deputatları (1951)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

24 dekabr 1950-ci il tarixdə keçirilmiş Nuxa rayon Sovetinə və şəhər Sovetinə seçkilərdə (3-cü çağırış) rayon Sovetinə 57, şəhər Sovetinə isə 90 deputat seçilmişdir. O cümlədən, Maqsud İsrafilov həm rayon Sovetinin və həm də şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir. 6 yanvar 1951-ci il tarixdə baş tutmuş 3-cü çağırış Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyasında rayon Soveti icraiyyə komitəsinin sədri vəzifəsinə Yunus Məmmədov, icraiyyə komitəsinin müavini vəzifəsinə Maqsud İsrafilov, icraiyyə komitəsinin katibi vəzifəsinə Minayə Həmidova seçilmişlər. 6 yanvar 1951-ci il tarixdə baş tutmuş Nuxa şəhər Sovetinin birinci sessiyasında isə şəhər Soveti icraiyyə komitəsinin sədri vəzifəsinə Qasım Mustafayev, icraiyyə komitəsinin katibi vəzifəsinə Nəbiyə Əbdürrəhmanova seçilmişlər.

Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinə seçilmiş deputatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Mirzə Məmmədbağır oğlu Salehli
 2. Səyyarə Hüseyn qızı Salmanova
 3. Minayə Məcid qızı Həmidova
 4. Şövkət Mikayıl qızı Bayramova
 5. Ziyvər Məmməd qızı Xəlilova
 6. Yunus Mirzəməmməd oğlu Məmmədov
 7. Cabbar Zülfüqar oğlu Cabbarov
 8. Əhməd Əli oğlu Ələkbərov
 9. Abbas Ələkbər oğlu Nəcəfov
 10. Kamil Paşa oğlu Rəsulov
 11. Məryəm Cəlil qızı Hacıyeva
 12. Səyyarə İsmayıl qızı Rəşidova
 13. Ümid Süleyman oğlu Süleymanov
 14. Sürazər Cümay qızı Kərimova
 15. Havva Kərim qızı Salehova
 16. Nazilə Məmməd qızı Hacızadə
 17. Məhyəddin Paşa oğlu Abbasov
 18. Fətixə İsmayıl qızı İsmayılova
 19. Saibət Cəbrayıl qızı Hacıyeva
 20. Ruqiyyə İsmayıl qızı Xəlilova
 21. Səyyarə Həsən qızı Vahabova
 22. Süren Qavriloviç Muradov
 23. Minayə Ələşrəf qızı Quliyeva
 24. Hilal Cabbar oğlu Məmmədov
 25. Məmmədrəhim Əbdürrəhim oğlu Məmmədov
 26. Qaffar Hacıbala oğlu Qaffarov
 27. Firuz Hidayət oğlu Rəsulov
 28. Zahid Zəkəriyya oğlu Qaffarov
 29. Bəxtiyar Nəsrulla oğlu Əliyev
 30. Kamal Yusif oğlu Mustafayev
 31. Əhməd Cabbar oğlu Salamov
 32. Ağamirzə Məhərrəm oğlu Şirinov
 33. Yusif Ramazan oğlu Yusifov
 34. Qəribə Süleyman qızı İbrahimxəlilova
 35. Tofiq Əbdülsəlim oğlu Əbdüləzizov
 36. Veysəl Qəhrəman oğlu Səlimov
 37. Əbdüləziz Mahmud oğlu İsmayılov
 38. Əli Heydər oğlu Babayev
 39. Maqsud Davud oğlu İsrafilov
 40. Sariyə Zəkəriyyə qızı Əbdürrəhmanova
 41. Bənövşə Hümmət qızı Rəhimova
 42. Nadir Məmmədrza oğlu Yusifzadə
 43. Barat Məmməd qızı Qədirova
 44. Abdulla Mirsaleh oğlu Rəhimov
 45. Münəvvər Rəsul qızı Əhmədova
 46. Mustafa Cabbar oğlu Cabbarzadə
 47. Baba Mustafa oğlu Babayev
 48. Alıməmməd Mütəllib oğlu Həmidov
 49. Fərrux Musa oğlu Hacıyev
 50. Gülməmməd Lətif oğlu Əbdüləlimov
 51. Yusif Həmid oğlu Məhərrəmov
 52. Maral Zakir qızı Sadıqova
 53. Yunus Mehdi oğlu Əhmədov
 54. Saibət Nəcəf qızı Qarayeva
 55. Mədinə Camal qızı Məmmədova
 56. Fərrux Yunus oğlu Həmidzadə
 57. Hüseyn Yəhya oğlu Əbdürrəhimov

Nuxa şəhər Sovetinə seçilmiş deputatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Badisəba Mustafa qızı Köçərli
 2. Bəxtiyar İsmayıl oğlu Mustafayev
 3. Mirqasım Ağababa oğlu Ocaqov
 4. Təhminə Həsən qızı Əzizova
 5. Mustafa İdris oğlu Qədimov
 6. Nuru Məmməd oğlu Mustafayev
 7. Məhparə Şükür qızı Qaffarova
 8. Ələsgər Adışirin oğlu İsmayılov
 9. Nurməmməd Hidayət oğlu Səmədov
 10. Qurban Camal oğlu Məhərrəmov
 11. Əliqulu Abbasəli oğlu Quliyev
 12. Həqiqət Yusif qızı Mustafayeva
 13. Əminə Cabbar qızı Babayeva
 14. Abdulla Mustafa oğlu Qazıyev
 15. Məmməd Əsgər oğlu Urduxanov
 16. Məcid Məmmədəli oğlu Mustafayev
 17. Rəhimə Əbdüləli qızı Həsənova
 18. Rahilə Səməd qızı Məmmədova
 19. Ələşrəf Məmmədbağır oğlu Salehli
 20. Mahinur Həsən qızı Məmmədova
 21. Almas Ələkbər qızı Abbasova
 22. Ruqiyyə Rza qızı Hüseynova
 23. Ağababa Heydər oğlu Zeynalov
 24. Hüseyn Ələsgər oğlu Əkbərov
 25. Şəhrəbanı Abbasəli qızı Nəbiyeva
 26. Rəsul Yusif oğlu Rəsullu
 27. Qasım Məmməd oğlu Mustafayev
 28. İmran Heydər oğlu İbrahimov
 29. Nəsib Yusif oğlu Əbdürrəhmanov
 30. Əsmər Əkbər qızı Həsənova
 31. Cəmilə Cabbar qızı Hüseynova
 32. Zəkəriyya Həsən oğlu Şahvələdov
 33. Xanım Mustafa qızı Zahidova
 34. Zərnişan Hüseynqulu qızı Rzayeva
 35. Mina Həbibulla qızı Abdullayeva
 36. Sədaqət Rəşid qızı Məmmədova
 37. Xəlil Səməd oğlu Əjdərov
 38. Cabbar Əbdülkərim oğlu İsgəndərov
 39. Zəhra İsmayıl qızı Rəhimova
 40. Qaffar Xəlil oğlu Rəhimov
 41. Əbdüləli Nəsir oğlu Ramazanov
 42. Mömünat Səfər qızı Səfərova
 43. Əsədulla Abdulla oğlu Məmmədov
 44. Fərrux Mirzə oğlu Məmmədov
 45. Rəsul Əbdüləziz oğlu Hüseynov
 46. Barat Yaqub qızı İsmayılova
 47. Yusif Əbdürrəhim oğlu Salehov
 48. İvan Muradoviç Markarov
 49. Cabbar Həsən oğlu Rəhimov
 50. İbrahim İsmayıl oğlu Məmmədov
 51. Əsmər Məhərrəm qızı İbrahimova
 52. Ələsgər Yusif oğlu Kərimov
 53. Xanım Cabbar qızı Məmmədova
 54. Əbdüləli Məmməd oğlu Hacıyev
 55. Satanik Vartanovna Osipova
 56. Nəbiyə Adışirin qızı Əbdürrəhmanova
 57. Nataşa Asriyevna Asriyan
 58. Xəlil Zeynal oğlu Abbasov
 59. Əminəxatın Səttar qızı Rəfiyeva
 60. Nadejda Dimitrovna Qukasova
 61. Roza Şirəli qızı Məmmədova
 62. Yevgeniya Mixaylovna İonesyan
 63. Zalinka Martirosovna Sarkisova
 64. Rəfiqə Saleh qızı Nurməmmədova
 65. Mixayıl Avanesoviç Arzumanov
 66. Göhər Adıgözəl qızı Qədirova
 67. Anani Osipoviç Sarkisov
 68. Ağabəy Bəyləroviç Arutyunov
 69. Maqsud Davud oğlu İsrafilov
 70. Tacəddin İsmayıl oğlu Salamov
 71. Kərimə Camal qızı Əliyeva
 72. Əliheydər Haşim oğlu Xəlilov
 73. Tahir Abdulla oğlu Abdullayev
 74. Məmməd Cəbrayıl oğlu Hacıyev
 75. Məhruzə Haşim qızı Məmmədova
 76. İsmayıl İbrahimxəlil oğlu Məmmədov
 77. Baba Məmməd oğlu Süleymanov
 78. Hacıbala Məmməd oğlu Məmmədov
 79. Surayə Ziyəddin qızı Salamova
 80. Zinyət Cabbar qızı Məmmədova
 81. Əminə İsmayıl qızı Xəlilova
 82. Əbdürrəhman Məmməd oğlu Abdullayev
 83. Lətifə Məmməd qızı Lətifova
 84. Məryəm İbrahim qızı Abdullayeva
 85. Əhmədiyə Əbdülkərim oğlu İsgəndərov
 86. Ağamalı İsmayıl oğlu İsmayılov
 87. Nurməmməd Rəsul oğlu Quliyev
 88. Bəxtiyar Zeynal oğlu Məmmədov
 89. Sərmayə Fətulla qızı İlyasova
 90. Məmmədcəfər Həsən oğlu Cəfərov

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinə deputatlığa namizədlər = Нуха рајон зәһмәткеш депутатлары Советинә депутатлыға намизәдләр // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəə, 1950. — В. 24 noyabr. — Səh. 1.
 2. Şəhər Sovetinə deputatlığa namizədlər = Шәһәр Советинә депутатлыға намизәдләр // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəə, 1950. — В. 7 dekabr. — № 143 (4.513). — Səh. 1.
 3. Nuxa rayon zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyası // Hacıyev O. (məsul redaktor əvəzi) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına Nuxa mətbəəsi, 1951. — В. 10 yanvar. — № 5 (4.530). — Səh. 2.
 4. Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyası // Hacıyev O. (məsul redaktor əvəzi) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına Nuxa mətbəəsi, 1951. — В. 12 yanvar. — № 6 (4.531). — Səh. 2.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]