Əliskəndər Hacıyev

Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı

Əliskəndər (Əli İskəndər) Həsən oğlu Hacıyev (?–+1959) — 1930-cu illərin ortlarında bir müddət “İpəkçi” qəzetinin redaktoru olmuş, sonra isə 1940-cı illərin əvvəllərinədək Azərbaycan K(b)P Nuxa şəhər komitəsinin üçüncü katibi vəzifəsində çalışmış şəxs[qeyd 1]. 1959-cu ildə Axundov adına əlillər artelinin sədri idi. 1939-cu ildə Nuxa rayon Sovetinə, 1955-ci ildə, 1957-ci ildə1959-cu ildə isə Nuxa şəhər Sovetinə deputat seçilib.

Qeydlər[Vizual redaktə | HTML redaktə]

  1. Əliskəndər Hacıyev 1934-cü ilin ikinci yarısından 8 yanvar 1939-cu il tarixədək “İpəkçi” qəzetinin redaktoru (məsul redaktor) olmuşdur. 12 iyun 1939-cu il tarixli “Nuxa fəhləsi” qəzetində onun həmin vaxt Azərbaycan K(b)P Nuxa şəhər komitəsinin üçüncü katibi vəzifəsində çalışması qeyd edilib. 6 mart 1940-cı il tarixli “Nuxa fəhləsi” qəzetində isə göstərilib ki, o, 4 mart 1940-cı il tarixdə yenidən Azərbaycan K(b)P Nuxa şəhər komitəsinin üçüncü katibi və büro üzvü seçilmişdir. Bununla yanaşı həm qeyd olunub ki, o, eyni tarixdə Azərbaycan K(b)P Nuxa şəhər komitəsinin plenumuna üzv də seçilmişdir.

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

  1. // Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa, 1939. — В. 12 iyun.
  2. Azərbaycan K (b) P Nuxa şəhər komitəsinin birinci plenumu haqqında informasiya məlumatı // Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa, 1940. — В. 6 mart. — № 52 (2814). — Səh. 1.