Şəki şəhər sovetinin deputatları (1969)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının çapa hazır məqaləsidir.
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

16 mart 1969-cu il tarixdə keçirilmiş on ikinci çağırış Şəki Şəhər Sovetinə seçkilərdə 98 nəfər Şəki Şəhər Sovetinin deputatı seçilmişdir. On ikinci çağırış Şəki Şəhər Sovetinin birinci sessiyası 31 mart 1969-cu il tarixdə baş tutmuşdur. Sessiyada İsmət Quliyeva Şəhər Soveti İcraiyyə komitəsinin sədri, O.Qasımov və S.Abdullayev sədr müavinləri, M.Həmidova katib seçilmişlər.

Şəhər Soveti icraiyyə komitəsinin üzvlüyünə İ.Quliyeva, A.Kaşiyev, O.Qasımov, S.Abdullayev, M.Həmidova, F.Hacıyev, Ə.Saatov, T.Əfəndiyev, C.Məmmədova, Z.Rəhimov, F.Məmmədov seçilmişlər.

N.Səmədov təşkilat şöbəsi müdiri, R.Mustafayev ümumi şöbə müdiri, L.Məmmədova plan komissiyasının sədri, F.Hacıyev maliyyə şöbəsi müdiri, N.İsmayılov daxili işlər şöbəsi rəisi, M.Qasımova ictimai təminat şöbəsi müdiri, K.Kərimov mədəniyyət şöbəsi müdiri, F.Həmidzadə mərkəzi xəstəxananın baş həkimi, Ə.Bağbanlı yerli yollar şöbəsi müdiri, B.Bəkirov əsaslı tikinti şöbəsi rəisi, S.Tumanyan kommunal təsərrüfatı şöbəsi müdiri təsdiq edilmişlər.

Ə.Saatov şəhər xalq nəzarəti komitəsinin sədri təyin olunub.

Siyahı[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Həsənova Hamilə Musa qızı — Çörəkxananın fəhləsi
 2. Həmidova Minayə Məcid qızı — Şəki Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin katibi
 3. Qazıyev Aydın Abdulla oğlu — Uşaq xəstəxanasında həkim
 4. Əkbərov Hüseyn Ələsgər oğlu — 55 nömrəli tikinti-quraşdırma idarəsinin rəisi
 5. Məmmədova Xalidə Pirməmməd qızı — Tikiş fabrikinin işçisi
 6. Mustafayeva Ceyran Baxış qızı — 3 nömrəli fabrikdə fəhlə
 7. Məmmədova Cəmilə Həsən qızı — Mərkəzi şəhər kitabxanasının müdiri
 8. İbrahimova Xalidə Yaqub qızı — V.İ.Lenin adına ipək kombinatının partiya komitəsinin katibi
 9. Qasımov Oqtay Bünyətəli oğlu — Şəki Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini
 10. Hidayətzadə Əhmədiyə Yəhya oğlu — 3 nömrəli fabrikin direktoru
 11. Mustafayev Sıracəddin Nəsib oğlu — Rabitə qovşağının rəisi
 12. Hüseynova Pəricahan Abdulla qızı — Toxucu-trikotaj fabrikinin fəhləsi
 13. Məmmədov Allahyar Əbdürrəhman oğlu — Məişət xidməti kombinatının fəhləsi
 14. Məmmədov Bəxtiyar Zeynal oğlu — Şəki Şəhər Partiya Komitəsi təşkilat şöbəsinin müdiri
 15. Rəsulov Nadir Məmməd oğlu — İpək kombinatının toxucusu
 16. Əfəndiyev Tacəddin ƏbdürrəhmanoviçV.İ.Lenin adına ipək kombinatının direktoru
 17. Hüseynova İsmət Nəsrullah qızı — İpək kombinatının toxucusu
 18. Makeyevna Valentina Vasilyevna — İpək kombinatının boyaq-bəzək istehsalatında texnoloq
 19. Babayeva Aminə Cabbar qızı — 1 nömrəli 8 illik məktəbin direktoru
 20. Həsənova Lətafət Bəxtiyar qızı — 1 nömrəli fabrikin fəhləsi
 21. Mustafayev Sadəddin Fərhad oğlu — Elektrik-mexanikləşdirmə trestinin 4 nömrəli Şəki quraşdırma idarəsində fəhlə
 22. Hüseynova Zümrüd Ələsgər qızı — İpək kombinatının burucu sexində fəhlə
 23. Atayev Akif İbrahimxəlil oğlu — İpək kombinatının boyaq-bəzək istehsalatında maşinist
 24. Şirinov Mirəli Əsabəli oğlu — Elektrik şəbəkələri idarəsində istismar-xidməti üzrə mühəndis
 25. Abbasov Məhyəddin Paşa oğlu“Şəki fəhləsi” qəzetinin redaktoru
 26. Kərimova Məhparə Əhməd qızı — 1 nömrəli uşaq poliklinikasının müdiri
 27. Qasımova Məlakə Əhməd qızı — İctimai təminat şöbəsinin müdiri
 28. Arutyunov Mixail Petrosoviç — İdman cəmiyyətləri şurasının sədri
 29. Mustafayev Qurbanəli İsmayıl oğlu — Təmir-tikinti sahəsinin fəhlə
 30. Mustafayev Səməd Cahangir oğlu — Avtobazada sürücü
 31. Rəhimov Zərbalı İbrahim oğlu — 55 nömrəli tikinti-quraşdırma idarəsinin fəhləsi
 32. Bəkirov Bəkir Nəsib oğlu — Şəki Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin əsaslı tikinti şöbəsinin rəisi
 33. Cabbarov Məmməd Həsən oğlu — Ət kombinatının direktoru
 34. Süleymanov Namiq Musa oğlu — “Azərkəndtexnika” birliyi Şəki şöbəsinin rəisi
 35. İlyasova Zərifə İdris qızı — 2 nömrəli fabrikin fəhləsi
 36. Mustafayev Adil Rəsul oğlu — Kommunal təsərrüfatı şöbəsinin işçisi
 37. Məmmədov İmaməddin Adışirin oğlu — İpək kombinatının baramaaçan istehsalatında fəhlə
 38. Hacıyev Umarfaiq Niyazi oğlu — 6 nömrəli istismar-texniki xətt qovşağında mühəndis
 39. Əbdürrəhmanova Nərgiz Seyfəddin qızı — Kirov adına kolxozunun tütünçüsü
 40. Abdulxalıqov Məmmədemin oğlu — “Azərkəndtexnika” birliyinin Şəki şöbəsində çilingər
 41. İsmayılova Simuzər Cəbrayıl qızı — Lenin adına kolxozunun tütünçüsü
 42. Məsimov Əbdüləli Mustafa oğlu — Lenin adına kolxoz idarə heyətinin sədri
 43. Hacıyev Fərrux Musa oğlu — Şəhər maliyyə şöbəsinin müdiri
 44. Əbdürrəhimov Əhməd Məmməd oğlu — Kənd təsərrüfatı və tədarük fəhlə və qulluqçuları həmkarlar ittifaqı rayon komitəsinin sədri
 45. Bəşirova Sərmayə Mehdi qızı — “Şəfəq” kolxozunda tütünçü
 46. Əhədov Şükür Firiddun oğlu — Kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin rəisi
 47. Sadıqov Əjdər Ələsgər oğlu — Baş Küngüt kənd mədəniyyət evinin müdiri
 48. Əbdülhəmidova Sariyə Hinayət qızı — Nizami adına kolxozda tütünçü
 49. Səmədov Nurəddin Nurməmməd oğlu — Şəki Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi təşkilat şöbəsinin müdiri
 50. Mustafayeva Leyla Qaçay qızı — Orconikdze adına kolxozda kolxozçu
 51. Allahverdiyev Mustafakamal Hacıbala oğlu — Şəhər xalq maarif şöbəsinin müdiri
 52. Səlimov Sabir Bayraməli oğlu — Aydınbulaq kolxozunda traktorçu
 53. Abdullayeva Şəfiqə Süleyman qızı — Aydınbulaq kolxozunda tütünçü
 54. Kaşiyev Aydın Rizvanoviç — Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi
 55. Yusifov Nazim Nəsib oğlu — “Kommunist” kolxozunda traktorçu
 56. Abdullayeva Əsmayə Adışirin qızı — M.F.Axundov adına kolxozda kolxozçu
 57. Mustafayev Katib Paşa oğlu — M.F.Axundov adına kolxozda traktorçu
 58. Kərimov Kərim Cəfər oğlu — Mədəniyyət şöbəsinin müdiri
 59. Rzayeva Güllü Umar qızı — “Şəki” üzümçülük sovxozunda sağıcı
 60. Əhmədova Əsli Umar qızı — Telman adına kolxozun sağıcısı
 61. Rəsulova Həbibə İsaq qızı — Telman adına kolxozda tütünçü
 62. Rəsulova Tubu Bayraməli qızı — Telman adına kolxozda baramaçı
 63. İsmayılov Nəriman Nəsib oğlu — Şəhər Daxili işlər Şöbəsinin rəisi
 64. Mustafayev Fərman Vəli oğlu — Telman adına kolxozda çoban
 65. Minasyan Xanım Mixək qızı — XXII partiya qurultayı adına kolxozda tütünçü
 66. Əfəndiyev Sabir Tahir oğlu
 67. Bilalova Məryəm Həsən qızı — “Paris kommunası” kolxozunda tütünçü
 68. Əliyev Məmməd Vəli oğlu — Xalq hakimi
 69. Cumayeva Münəvvər İlyas qızı — “9 yanvar” kolxozunda tütünçü
 70. Quliyeva İsmət Ələşrəf qızı — Şəki şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
 71. Səmədova Səbirə Əhməd qızı — “Qafqaz” kolxozunda tütünçü
 72. Məmmədova Əsmayə Hümmət qızı — “Qafqaz” kolxozunda tütünçü
 73. Məmmədov Fərman Məmmədəli oğlu — “Qafqaz” kolxozu idarə heyətinin sədri
 74. Cəlilova Məxmər Kərim qızı — “Qafqaz” kolxozunda tütünçü
 75. Həmidzadə Fərrux Yunus oğlu — Birləşmiş xəstəxananın baş həkimi
 76. Saatov Əbdüləzəl Qəhrəman oğlu — Şəhər xalq nəzarəti komitəsinin sədri
 77. Əzizova Əsmayə Abbas qızı — “Fəhlə-kəndli birliyi” kolxozunda tütünçü
 78. Əhmədov Mustafa Yusif oğlu — Şəki Şəhər Partiya Komitəsi kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri
 79. İdrisova Surayə İsmayıl qızı — “Fəhlə-kəndli birliyi” kolxozunda kolxozçu
 80. Abdullayev Məmməd Ziyəddin oğlu — “Fəhlə-kəndlı birliyi” kolxozu idarə heyətinin sədri
 81. Abdullayev Rəcəb Sadəddin oğlu — “Qırmızı Oktyabr” kolxozunda kolxozçu
 82. Tanrıverdiyev Yusif İsaq oğlu — “Qırmızı Oktyabr” kolxozunda kolxozçu
 83. Çələbizadə Əsmayə Adışirin qızı — “Azərbaycan” kolxozunda tütünçü
 84. Tapdıqova Ulduz Həsən qızı — Füzuli adına kolxozda kolxozçu
 85. Cəbrayılova Pəricahan İsa qızı — Camışçılıq sovxozunda sağıcı
 86. Abdullayeva Səfiyyət Osman qızı — Oxud kənd məktəbində müəllim
 87. Sadıqova Hənifə Veysəl qızı — N.Nərimanov adına kolxozda tütünçü
 88. Həmidov İzzət Atakişi oğlu — Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin katibi
 89. Qarayeva Dilarəm Davud qızı — Oxud Kənd Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
 90. Ağakişiyeva Zərnişan Mustafa qızı — “1 May” kolxozunda kolxozçu
 91. Əliyev Əşrəf Əlibala oğlu — Şəhər prokuroru
 92. Osmanov Novruz Nurəhməd oğlu — “Bilik” Cəmiyyəti Şəki şəhər təşkilatının məsul katibi
 93. Alxasova Sariyə Səfər qızı — XXIII partiya qurultayı adına kolxozda tütünçü
 94. Xudiyev Muxtar Musa oğlu — Şəhər hərbi komissarı
 95. Mustafayeva Narilə Veysəl qızı — S.Orconikdze adına sovxozda sağıcı
 96. Əlibalayev Əbdüləli Baqi oğlu — “Şəki” üzümçülük sovxozunun direktoru
 97. Məmmədova Ceyran Səbzəli qızı — S.Orconikdze adına sovxozda fəhlə
 98. Abdullayev Soltan Məmməd oğlu — Şəki şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Şəki Şəhər Sovetinin deputatları // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Şəki fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Şəki mətbəəsi, 1969. — В. 20 mart. — № 33 (7.367). — Səh. 2.
 2. Şəhər Sovetinin birinci sessiyası // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Şəki fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Şəki mətbəəsi, 1969. — В. 1 aprel. — № 38 (7.372). — Səh. 1.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]