Nuxa rayon və şəhər sovetlərinin deputatları (1948)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının çapa hazır məqaləsidir.
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

11 yanvar 1948-ci il tarixdə keçirilmiş Nuxa rayon və şəhər sovetlərinə seçkilərdə 55 nəfər Nuxa rayon Sovetinin (bax: ), 85 nəfər Nuxa şəhər Sovetinin (bax: ), o cümlədən, 4 nəfər (Mustafa Qədimov, Umud Süleymanov, Qədir ƏhmədovYunus Məmmədov) həm rayon, həm də şəhər sovetinin deputatı seçilmişdir.

Rayon Sovetinə seçilmiş deputatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(“Nuxa fəhləsi” qəzetindən[1])

 1. Minayə Məcid qızı Həmidova
 2. Baxtiyar İsmayıl oğlu Mustafayev
 3. Mirzə Məmmədbağır oğlu Salehli
 4. Şövkət Mikayıl qızı Bayramova
 5. Qədir Ramazan oğlu Əhmədov
 6. Hüsniyə Yusif qızı Süleymanova
 7. Səkinə Rəsul qızı Məmmədova
 8. Xəlil Nəsrulla oğlu Şirinov
 9. Rəsul Yunus oğlu Mustafayev
 10. Ələkbər Abbas oğlu Allahverdiyev
 11. Fərrux Musa oğlu Hacıyev
 12. Əbdülhəmid Məcid oğlu Həmidov
 13. Umud Süleyman oğlu Süleymanov
 14. Suriyə Cumay qızı Kərimova
 15. Qurban Zəkəriya oğlu Kərimov
 16. Abbas Ələkbər oğlu Nəcəfov
 17. Əlyar Məmməd oğlu İbrahimov
 18. Mustafa İdris oğlu Qədimov
 19. Baladadaş Orucəli oğlu Əliməmmədov
 20. Əbdürrəhim Əbdürrəhim oğlu Məmmədov
 21. Üzeyir Muxtar oğlu Qəhrəmanov
 22. Suren Qavriloviç Muradov
 23. Ağamirzə Məhərrəm oğlu Şirinov
 24. Məmmədrəhim Əbdürrəhim oğlu Məmmədov
 25. Bəsti Hümmət qızı Mustafayeva
 26. Yunus Mehdi oğlu Əhmədov
 27. Yunus Mirzəməmməd oğlu Məmmədov
 28. Məhyəddin Paşa oğlu Abbasov
 29. Camal Əbdülkərim oğlu Kərimov
 30. Züleyxa Hidayət qızı Eyvazova
 31. Tofiq Əbdülsəlim oğlu Əbdüləzizov
 32. Zöhrə Əbdürrəhim qızı Məmmədova
 33. Rəcəb Yusif oğlu Lətifov
 34. Hüseyn Həmid oğlu Kərimov
 35. Həbibə Hümmət qızı Səmədova
 36. Baqrad Cavadoviç Sərkisov
 37. Əmiraslan Rəşid oğlu Əzizov
 38. Nadir Məmmədrza oğlu Yusifzadə
 39. Əyyub Yunus oğlu Məmmədov
 40. Şaxanım Həbil qızı Həbilova
 41. Faranzen Aqasiyevna Avekova
 42. Əhmədiyə İlyas oğlu Məmmədov
 43. Vəlican Qaçay oğlu Əhmədov
 44. Nazlı Musa qızı Məmmədova
 45. Səlminaz Yusif qızı Qəniyeva
 46. Şahbaz Əhməd qızı Surxayeva
 47. Veysəl Məmmədkərim oğlu Mustafayev
 48. Gülməmməd Lətif oğlu Əbdüləlimov
 49. Yusif Həmid oğlu Məhərrəmov
 50. Maral Zakir qızı Sadıqova
 51. Mehdi Salam oğlu Mustafayev
 52. Əsmayə İlyas qızı Abdullayeva
 53. Badam Məmməd qızı Ağakişiyeva
 54. Vəzifə Bilal qızı Abdullayeva
 55. Hüseyn Yəhya oğlu Abdullayev

Rayon zəhmətkeş deputatları sovetinin sessiyası[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(“Nuxa fəhləsi” qəzetindən, ixtisarla[2])

Yanvarın 28-də səhiyyə maarifi evində Nuxa Zəhmətkeş deputatları rayon Sovetinin birinci sessiyası olmuşdur. Sessiyanı deputat B.Mustafayev yoldaş açaraq yanvarın 11-də rayon zəhmətkeşlərinin seçkilərdə böyük siyasi fəallıqla iştirak etdiklərindən danışmışdır.

Sessiya deputat M.Salehli yoldaşı iclasın sədri və M.Həmidova yoldaşı katibi seçdikdən sonra, gündəlik qəbul edərək onun müzakirəsinə keçdi...

Sessiya rayon icraiyyə komitəsinin heyətini 11 nəfərdən ibarət seçdi. Rayon soveti icraiyyə komitəsinin sədrliyinə deputat Yunus Məmmədov, sədr müavinliyinə Qurban Hüseynov və katibliyinə Minayə Həmidova yoldaşlar seçildilər. Sonra icraiyyə komitəsinin kənd təsərrüfat şöbəsi müdirliyinə H.Əbdürrəhimov, maarif şöbəsi müdirliyinə M.Cabbarzadə, maliyyə şöbəsi müdirliyinə A.Nəcəfov, ticarət şöbəsi müdirliyinə Ə.İbrahimov, səhiyyə şöbəsi müdirliyinə C.Kərimov, ictimai-təminat şöbəsi müdirliyinə S.Məmmədova, ümumi şöbə müdirliyinə R.Mustafayev, yerli yol şöbəsi müdirliyinə S.Muradov, mədəni-maarif şöbəsi müdirliyinə C.Ramazanov, plan komisyonu sədrliyinə Ə.Ələkbərov, rayon sənaye kombinatı direktorluğuna Ü.Qəhrəmanov yoldaşlar təsdiq edildilər.

Daha sonra sessiya icraiyyə komitəsi yanında daimi komisyonlar yaradılması məsələsini müzakirə edərək, 7 daimi komisyon seçmişdir. Büdcə komisyonu sədrliyinə F.Hacıyev, kənd təsərrüfat komisyonu sədrliyinə B.Mustafayev, maarif və mədəni-maarif komisyonu sədrliyinə M.Salehli, səhiyyə komisyonu sədrliyinə Ə.Məmmədov, ticarət komisyonu sədrliyinə A.Nəcəfov, sənaye komisyonu sədrliyinə Ə.Həmidov, yol-abadanlıq komisyonu sədrliyinə H.Əbdürrəhimov yoldaşlar seçildi.

Nuxa şəhər Sovetinə seçilmiş deputatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(“Nuxa fəhləsi” qəzetindən[3])

 1. Badisəba Mustafa qızı Köçərli
 2. Bəxtiyar İsmayıl oğlu Mustafayev
 3. Mir Qasım Ağababa oğlu Ocaqov
 4. Təhminə İbrahim qızı Əzizova
 5. Bilqeyis Yusif qızı Ələsgərova
 6. Qurban Camal oğlu Məhərrəmov
 7. Əsmayə Kərim qızı Məmmədova
 8. Nuru Məmməd oğlu Mustafayev
 9. Ceyhun Əbdüləli qızı Sadıqova
 10. Məmməd Cəbrayıl oğlu Hacıyev
 11. Əliheydər Həşim oğlu Xəlilov
 12. Mustafa İdris oğlu Qədimov
 13. Səyyarə Həsən qızı Vahabova
 14. Qədir Ramazan oğlu Əhmədov
 15. Məmməd Əsgər oğlu Urduxanov
 16. Rza Səttar oğlu Abbasov
 17. Ələşrəf Məmməd oğlu Salehli
 18. Mənsurə Məmmədqasım qızı Cəfərova
 19. Ənvər Məmməd oğlu Qəmbərov
 20. Şəhrəbanı Abbasəli qızı Nəbiyeva
 21. Yaqub Şirəli oğlu Abbasov
 22. Ağababa Heydər oğlu Zeynalov
 23. Hüseyn Ələsgər oğlu Əkbərov
 24. Məmmədcəfər Həsən oğlu Cəfərov
 25. Minayə Mösüm qızı Səmədova
 26. Ruqiyə Rza qızı Hüseynova
 27. Rəsul Yusif oğlu Rəsullu
 28. Hənifə Cabbar qızı Hüseynova
 29. Əhməd Əliş oğlu İmanov
 30. Səyalı Baxış qızı Həmidova
 31. Zəkəriyya Həsən oğlu Şahvələdov
 32. Sənubər Zəkəriyya qızı Bahadurova
 33. Sariyə Məcid qızı Kərimova
 34. Cumay Məmmədnəbi oğlu Ramazanov
 35. Yusif İdris oğlu Fətəliyev
 36. Zəhra İsmayıl qızı Rəhimova
 37. Əbdüləli Nəsib oğlu Ramazanov
 38. Umud Süleyman oğlu Süleymanov
 39. Ofelya İsakovna Qapovaya
 40. Mustafa Cabbar oğlu Cabbarzadə
 41. Muxtar Əbdürrəhman oğlu Əliyev
 42. Fərrux Mirzə oğlu Məmmədov
 43. Rəsul Əbdüləziz oğlu Hüseynov
 44. Sadıq Cəbrayıl oğlu Məmmədov
 45. Mömünat Səfər qızı Səfərova
 46. Yusif Əbdürrəhim oğlu Salahov
 47. Mariya Əskerovna Oqanyan
 48. İvan Muradoviç Markarov
 49. İbrahim Məsim oğlu Məmmədov
 50. Ruqiyə Nağı qızı Mustafayeva
 51. Allahyar Ramazan oğlu Əhmədov
 52. Zivər Məmməd qızı Xəlilova
 53. Əbdüləli Hacıməmməd oğlu Hacıyev
 54. Suren Qriqoreviç Baqdasarov
 55. Antonina Kuzmiçna Tkaçova
 56. Ağabək Beqlyaroviç Arutyunov
 57. Yevgeniya Mixayılovna İonesyan
 58. Məmmədsani Mustafa oğlu Məmmədov
 59. Zalinka Martirosovna Sarkisova
 60. Həmidə Abdulla qızı Əhmədova
 61. Abdulla Mirsaleh oğlu Rəhimov
 62. Pyotr İvanoviç Qorelov
 63. Nataşa Aqasiyevna Asriyan
 64. Fərrux Yunus oğlu Həmidzadə
 65. Əfşan Baxşı qızı İsmayılova
 66. Minayə Qulu qızı Şabanova
 67. Mixayıl Ovonesoviç Arzumanov
 68. Feyruz Hidayət oğlu Rəsulov
 69. Tacəddin İsmayıl oğlu Salamov
 70. Yunus Mirzəməmməd oğlu Məmmədov
 71. Məmmədkərim Əbdürrəhman oğlu Muxtarov
 72. Soltan Hümmət oğlu Əzizov
 73. Məhruzə Həşim qızı Məmmədova
 74. Baba Məmməd oğlu Süleymanov
 75. Qaffar Hacıbala oğlu Qaffarov
 76. Mariya Hacı Adıgözəl qızı Abdullayeva
 77. Nurməmməd Rəsul oğlu Quliyev
 78. Vəsilə Məmməd qızı Mustafayeva
 79. Zəkəriyya Bahəddin oğlu Məmmədov
 80. Əbdürrəhman Məmməd oğlu Abdullayev
 81. Zahid Zəkəriya oğlu Qaffarov
 82. Zərifə Zəkəriyya qızı Səmədova
 83. Zülqədə Cabbar qızı Əhmədova
 84. Mustafa Rəhim oğlu Əlimov
 85. Feyzulla Məcid oğlu İsmayılov

Nuxa şəhər sovetinin birinci sessiyası[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(“Nuxa fəhləsi” qəzetindən, ixtisarla[4])

Yanvarın 20-də səhiyyə maarifi evində ikinci çağırış Nuxa şəhər sovetinin 1-ci sessiyası olmuşdur. Sessiyanı ən qoca deputat Allahyar Əhmədov yoldaş açmışdır.

Nuxa şəhərinin abadlaşdırılması üzrə qarşıda duran vəzifələr haqqında deputat M.Qədimov yoldaş məruzə etmişdir.

Mandat komisyonu sədri deputat Quliyev yoldaşın məruzəsini eşitdikdən sonra sessiya təşkilat məsələlərini müzakirə etmişdir. Şəhər sovetinin icraiyyə komitəsinin heyətinə Mustafa Qədimov (sədr), Hüseyn Əkbərov (sədr müavini), Həmidə Əhmədova (katib), Qədir Əhmədov, Fərrux Həmidzadə, Məmməd Urduxanov, Rəsul Rəsullu, Minayə Şabanova, Nurməmməd Quliyev, İvan Markarov, Mustafa Cabbarzadə yoldaşlar seçilmişlər. Şəhər sovetinin kommunal təsərrüfat şöbəsi müdirliyinə Hüseyn Əkbərov, səhiyyə şöbəsi müdirliyinə Fərrux Həmidzadə, maarif şöbəsi müdirliyinə Minayə Yusivova, memarlıq şöbəsi müdirliyinə Tahir Abdullayev və kənd təsərrüfatı şöbəsi müdirliyinə deputat Yusif Fətəliyev yoldaşlar təsdiq edilmişlər.

Sessiya büdcə, sənaye, kommunal təsərrüfatı, səhiyyə, maarif və ticarət üzrə daimi komisyonları təşkil və təsdiq etmişdir. Büdcə üzrə daimi komisyonun sədrliyinə deputat Əliheydər Xəlilov, sənaye üzrə daimi komisyonun sədrliyinə deputat Allahyar Əhmədov, kommunal təsərrüfatı üzrə daimi komisyonun sədrliyinə deputat Nurməmməd Quliyev, səhiyyə üzrə daimi komisyonun sədrliyinə deputat Mirqasım Ocaqov, maarif üzrə daimi komisyonun sədrliyinə deputat Rəsul Rəsullu və ticarət üzrə daimi komisyonun sədrliyinə deputat İvan Markarov yoldaşlar seçilmişlər.

İstinadlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Rayon Sovetinə seçilmiş deputatlar = Рајон Советинә сечилмиш депутатлар // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəə, 1948. — В. 16 yanvar. — № 7 (4.066). — Səh. 1.
 2. Rayon zəhmətkeş deputatları sovetinin sessiyası = Район зәһмәткеш депутатлары Советинин сессиясы // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəə, 1948. — В. 30 yanvar. — № 13 (4.072). — Səh. 1.
 3. Nuxa şəhər Sovetinə seçilmiş deputatlar = Нуха шәһәр Советинә сечилмиш депутатлар // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəə, 1948. — В. 18 yanvar. — № 8 (4.067). — Səh. 1.
 4. Nuxa şəhər sovetinin birinci sessiyası = Нуха шәһәр Советинин биринҹи сессиясы // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəə, 1948. — В. 24 yanvar. — № 10 (4.069). — Səh. 1.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]