Nuxa rayon və şəhər sovetlərinin deputatları (1940)

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
(fərq) ← Əvvəlki versiya | Son versiya (fərq) | Sonrakı versiya → (fərq)
Zəhmətkeş deputatlarının Nuxa rayon sovetinə seçilmiş deputatları // Nuxa fəhləsi : qəzet. — 1940. — В. yanvar. — № 1 (2763). — Səh. 2.
Zəhmətkeş deputatlarının Nuxa rayon sovetinə seçilmiş deputatları // Nuxa fəhləsi : qəzet. — 1940. — В. yanvar. — № 1 (2763). — Səh. 2.

1940-cı ildə Nuxa rayon və şəhər sovetlərinin deputatları — 29 dekabr 1939-cu il tarixdə Nuxa rayon və şəhər sovetlərinə seçkilər keçirilmiş, 60 nəfər Nuxa rayon sovetinin (bax: ), 88 nəfər isə Nuxa şəhər sovetinin (bax: ) deputatı seçilmişdir. Qədir Əhmədov həm rayon, həm də şəhər sovetinin deputatı seçilmişdir. O, həmin vaxta qədər Nuxa şəhər sovetinin sədri idi. 5 yanvar 1940-cı il tarixdə Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyasını ən yaşlı deputat – Əmək qəhrəmanı adını almış, doktor Məmməd Hacıyev açmışdır (bax: ).

Zəhmətkeş deputatlarının Nuxa rayon sovetinə seçilmiş deputatları[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(Zəhmətkeş deputatlarının Nuxa rayon sovetinə seçilmiş deputatları // Nuxa fəhləsi : qəzet. — 1940. — В. yanvar. — № 1 (2763). — Səh. 2.)

 1. Lətifova Həbibə Abbas qızı
 2. Sadıqov Müseyib Əlibala oğlu
 3. Məlikov Zahid Əsəd oğlu
 4. Salahov Ələşrəf Məmmədqədir oğlu
 5. Cəfərov Müzəffər Əlibala oğlu
 6. Muxtarov Məmmədkərim Abdurrahman oğlu
 7. Süleymanova Hüsniyə Yusif qızı
 8. Abdurahmanova Səyyarə Mustafa qızı
 9. Həmidov Abdulkərim Abdulkərim oğlu
 10. İsmayılov Məmməd Ağaməmməd oğlu
 11. Məmmədov Rza Heydər oğlu
 12. Lətifova Püstə Məhərrəm qızı
 13. Hacıyev Əliskəndər Həsən oğlu
 14. Kərimova Sariyə Məcid qızı
 15. Qaraxanov Hayk Sərkisoviç
 16. Qazarov Qriqori Aleksandroviç
 17. Qucarov Levon Sunbatoviç
 18. İbrahimxəlilov Mürsəl Əskər oğlu
 19. Avanesyan Arto Aleksandroviç
 20. Rəhimli Əhməd Əlirza oğlu
 21. Abdurrəhmanov Əhməd İsa oğlu
 22. Süleymanov Baba Məmməd oğlu
 23. Mustafayev Veysəl Məmmədkərim oğlu
 24. Qarayeva Züleyxa Çələbi qızı
 25. Hacıağayeva Əfruz Mustafa qızı
 26. Ağakişiyev Əyyub Seyfullah oğlu
 27. Cəlilova Zəhra Rəcəb qızı
 28. Şirinov İbrahim Xəlil oğlu
 29. Xəlilov Mahmud Əslan oğlu
 30. Abbasov Bilal Əhməd oğlu
 31. Zamanova Sitarə Abdulkərim qızı
 32. Ədilov İsfəndiyar Abdulrəhim oğlu
 33. Ağasiyeva Firozə Bayram qızı
 34. Əhmədov Müslüm Nurinət oğlu
 35. Hüseynova Telli Davud qızı
 36. Qarayev Murad Abdulrəhim oğlu
 37. Məmmədov Əyyub Yusif oğlu
 38. Rəsulov Seyid Qədir oğlu
 39. Əhmədov Qədir Ramazan oğlu
 40. Adıgözəlova Rəhimə Hüseyn qızı
 41. Qarayev Nadir Teyyub oğlu
 42. Mustafayev Mehdi Salam oğlu
 43. Tağıyeva Pərişan Məmməd qızı
 44. Qədirov Süleyman Məmməd oğlu
 45. Abdurrəhmanova Nərgiz Abdurrəhman qızı
 46. Hüseynov Hüseyn Musa oğlu
 47. Əkbərova Aişə Mustafa qızı
 48. Lətifov Həbullah Nəsrullah oğlu
 49. Əliyeva Nəzifə əli qızı
 50. İsmayılov Məmməd İsmayıl oğlu
 51. Məmmədov Əhmədiyyə İlyas oğlu
 52. Baqdasarova Satrik Baxşiyevna
 53. Abdurrəhmanov Hacıbala Mə.. oğlu
 54. Rəcəbova Nənəxanım Süleyman qızı
 55. İsgəndərov Cabbar Abdulkərim oğlu
 56. Məmmədrəhimova Zeynab Şirin qızı
 57. Abdurrəhimov Abdi Cabbar oğlu
 58. Baxşəliyev Baxşəli Zülfüqar oğlu
 59. Nağıyev Müseyib Kazım oğlu
 60. Yefinçenko Anton İvanoviç

Zəhmətkeş deputatlarının Nuxa şəhər sovetinə seçilmiş deputatları[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(Zəhmətkeş deputatlarının Nuxa şəhər sovetinə seçilmiş deputatları // Nuxa fəhləsi : qəzet. — 1940. — В. yanvar. — № 1 (2763). — Səh. 2.)

 1. İsmayılov Məmməd Məmmədəli oğlu
 2. Xəlilova Əminə İsmayıl qızı
 3. Məmmədova Əsmayə Kərim qızı
 4. Həmidova Minayə Məcid qızı
 5. Qarilov Pyotr İvanoviç
 6. Mustafayev Mustafa Çələbi oğlu
 7. Rəşidov Zəkərya Yəhya oğlu
 8. Lətifov Soltan Mahmud oğlu
 9. Kərimov Məmməd Nəbihacı oğlu
 10. Quliyev Nurməmməd Rəsul oğlu
 11. Məmmədov Məmmədsəani Mustafa oğlu
 12. Qaffarova Ziyvər Hüseynqulu qızı
 13. Məmmədova Güləndam Vahab qızı
 14. Danilyan Araqslya Minasovna
 15. Rəhimova Suğra Hüseyn qızı
 16. Salehli Mirzə Məmmədbağır oğlu
 17. Şirəliyeva Balabəyim Yəqub qızı
 18. Salmanova Sürəya Həsən qızı
 19. Cəbrayılov Məmmədəli Ramazan oğlu
 20. Hüseynova Firozə Əliqulu qızı
 21. Əbdurrəhimova Zülhəccə İbrahim qızı
 22. Mustafayev Təmraz Qədir oğlu
 23. Cəfərova Ümbülbəni İsmayıl qızı
 24. Hacıyeva Xatın Mustafa qızı
 25. Əliyeva Hacər Kərim qızı
 26. Babayev Rza Baba oğlu
 27. Şahvələdov Zəkərya Həsən oğlu
 28. Məmmədova Süsən İbrahimxəlil qızı
 29. Mustafayev Həmid Süleyman oğlu
 30. Hacıyev Şamil Abdulmabud oğlu
 31. Abdulrəhmanova Səltənət Ələkbər qızı
 32. Mustafayeva Sariyə İbrahimxəlil qızı
 33. Mustafayev Yusif Abdulrəhman oğlu
 34. İbrahimov Rəcəb Məcid oğlu
 35. Məhərrəmov Qurban Camal oğlu
 36. Seyidbəyov Əyyub Heydər oğlu
 37. Rəsulova Səfurə Hüseyn qızı
 38. Ramazanov Cumay Məmmədnəbi oğlu
 39. Abdullayeva Variya İvanovna
 40. Rizayeva Rüxsarə Abdulrəhman qızı
 41. Əzizov Nizaməddin Mabud oğlu
 42. Əmirov Əsədullah Əsəd oğlu
 43. Hüseynov Əhəd Süleyman oğlu
 44. Kərimov Möhsüm İsmayıl oğlu
 45. Məmmədova Kamilə Məmməd qızı
 46. Xanaidov Misak Cavadoviç
 47. İsmayılov Məmməd Məmməd oğlu
 48. Muxtarov Məmmədseyid Abdulrəhman oğlu
 49. Rəhimov Paşa Ağası oğlu
 50. Qaffarov Zahid Zəkərya oğlu
 51. Stepanov Ruben Vaqanoviç
 52. Əhmədov Allahyar Ramazan oğlu
 53. Salahova Nəsibə Həmid qızı
 54. Arijunov Yervand Mixayloviç
 55. Hüseynov İsfəndiyar İsmayıl oğlu
 56. Osipov Ruben Xaçaturoviç
 57. Məmmədov Hacıbala Səfər oğlu
 58. Sərkisov Ananya Osipoviç
 59. Qriqoryev Aşot Ambarsunoviç
 60. Ağayev Əziz Həmid oğlu
 61. Mirzoyan Ripşina Rubenova
 62. Poqosova Mariya Sərkərovna
 63. Əhmədov Qədir Ramazan oğlu
 64. Musayev Bəlyar Yunus oğlu
 65. Cavadov Cavad Qaffar oğlu
 66. Abdullayeva Əliyyə Həsən qızı
 67. Kərimov Teymur Məmməd oğlu
 68. Əliyev Abdulməcid...
 69. Lətifov Məmmədiyyə Hümmət oğlu
 70. Abdurəhmanov Əhməd İsa oğlu
 71. Nayibov Nurməmməd Məmməd oğlu
 72. Hacıyev Məmməd Cəbrayıl oğlu
 73. Səlimov Yusif Bilal oğlu
 74. Abdullayev Mürsəl Məhərrəm oğlu
 75. İlyasova Sitarə Abdulrəhman qızı
 76. Əliyeva Əzizə Yusif qızı
 77. Müttəllibov Müttəlib Hidayət oğlu
 78. Qaffarov Qaffar Hacıbala oğlu
 79. Əhmədova Nuriyyə Osman qızı
 80. Səmədova Zərifə Zəkərya qızı
 81. Həmidov Baxtiyar İsmayıl oğlu
 82. Əliyeva Səyalı Cabbar qızı
 83. Kərimov Mustafa İbrahim oğlu
 84. Sadıqov Rəsul Musa oğlu
 85. Hacımahmudov Ələkbər Mikayıl oğlu
 86. Salamov Adışirin İsmayıl oğlu
 87. Vahabov Zahid Yusif oğlu
 88. Rəhimov Əhməd Kərim oğlu

Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyası (ixtisarla)[Vizual redaktə | HTML redaktə]

(Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin birinci sessiyası // Nuxa fəhləsi : qəzet. — 1940. — В. 6 yanvar. — № 5 (2767). — Səh. 1.)

Dünən yanvarın 5-də, axşam saat 6-da, M.C.Bağırov adına partiya maarifi evində Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları sovetinin birinci sessiyası açılmışdır. Sessiyanı ən yaşlı deputat – Əmək qəhrəmanı adını almış, əməkçi xalqa uzun illər səhiyyə yardımı edən qocaman doktor, partiyada olmayan Hacıyev Məmməd yoldaş açmışdır...

Sessiyanın sədrliyinə deputat Məmmədseyid Muxtarov yoldaş, sessiyanın katibliyinə deputat Məmmədsani Məmmədov yoldaş seçilmişdir...

Deputat Hacıyev Şamil yoldaşın təklifi üzrə Nuxa şəhər soveti icraiyyə komitetinin sədrliyinə deputat Abdurahmanov Əhməd, icraiyyə komitetinin sədr müavinliyinə deputat Xəlilova Əminə, icraiyyə komitetinin katibliyinə deputat Həmidova Minayə, icraiyyə komitetinin heyətinə deputat Muxtarov Məmmədseyid, deputat Kərimov Möhsüm, deputat Danelyans Araqsi, deputat Əzizov Nizaməddin, deputat Əhmədov Qədir, deputat Hacıyev Məmməd yoldaşlar seçilmişlər...

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]