Məzunlar

Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Məzunlar
“Məzunlar” kitabı, üz qabığının görünüşü.
“Məzunlar” kitabı, üz qabığının görünüşü.
Orijinalın dili azərbaycanca
Ölkə Azərbaycan
Şəhər Bakı
İl 2012
Nəşriyyat Elm və təhsil
Səhifə 356
  ISBN 978-9952-8176-4-5
elektron versiyası

Məzunlar — Şəki şəhər 10 saylı tam orta məktəbinin 1957-ci il buraxılışının 55 illiyi münasibəti ilə 2012-ci ildə çap edilmiş kitab. Kitabda Şəkinin bir sıra görməli yerləri haqda məlumatlar (bəzi məlumatlar səhih deyil), müxtəlif illərdə 10 saylı məktəbdə işləmiş bir sıra görkəmli müəllimlər və məktəbin 1957-ci məzunlarından 69 nəfərin tərcümeyi-halı və s. məlumatlar yer alıb.

Linkli mündəricat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. Əziz oxucu! // . — Səh.: 3.
 2. XEYİRXAH ƏNƏNƏ // . — Səh.: 5.
 3. ULU ÖNDƏRİN XEYİR-DUASI // . — Səh.: 9.
 4. LAYİQLİ DAVAMÇININ BÖYÜK QAYĞISI // . — Səh.: 14.
 5. BURA ŞƏKİDİR... // . — Səh.: 19.
 6. QƏDİM ŞƏKİNİN BU GÜNÜ // . — Səh.: 26.
 7. ŞƏKİNİN TARİX-MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ // . — Səh.: 29.
  1. XAN SARAYI // . — Səh.: 29.
   1. XAN SARAYI HAQQINDA ÜRƏK SÖZLƏRİ // . — Səh.: 33.
  2. NARINQALA // . — Səh.: 36.
 8. YAŞAYIŞ BİNALARI // . — Səh.: 39.
  1. ŞƏKİXANOVLARIN EVİ // . — Səh.: 39.
  2. YUXARI KARVANSARA // . — Səh.: 40.
  3. AŞAĞI KARVANSARA // . — Səh.: 42.
 9. ŞƏKI HAQQINDA DEYİLƏNLƏR // . — Səh.: 46.
 10. ŞƏKİNİN GÖRKƏMLİ ADAMLARI // . — Səh.: 48.
  1. SƏBUHİ – SÜBH ŞƏFƏQİ // . — Səh.: 49.
  2. RƏŞİD BƏY ƏFƏNDİYEV // . — Səh.: 54.
  3. AŞIQ MOLLA CUMA // . — Səh.: 56.
  4. SALMAN MÜMTAZ // . — Səh.: 59.
  5. ELİN BƏXTİYAR OĞLU BƏXTİYAR VAHABZADƏ // . — Səh.: 61.
 11. MƏŞHUR KOMEDİOQRAF SABİT RƏHMAN // . — Səh.: 65.
 12. ZİRVƏDƏKİLƏR // . — Səh.: 67.
  1. ABİD ŞƏRİFOV // . — Səh.: 69.
  2. FİKRƏT MƏMMƏDOV // . — Səh.: 72.
  3. ZİYA YUSİFZADƏ // . — Səh.: 73.
  4. PYOTR BABAYEV // . — Səh.: 74.
  5. ŞƏKİLİ HƏRBÇİLƏR // . — Səh.: 77.
  6. TOFİQ AĞAHÜSEYNOV // . — Səh.: 79.
  7. MƏMMƏDŞƏRİF HƏMİDOV // . — Səh.: 80.
  8. ƏFSANƏVİ XARQO ƏHMƏDİYYƏ CƏBRAYILOV // . — Səh.: 81.
  9. AKADEMİK QURBAN CƏLİLOV // . — Səh.: 85.
  10. SADIQ SADIQOV // . — Səh.: 86.
  11. YAŞAR QARAYEV // . — Səh.: 88.
  12. DAHİ KİNO USTASI RASİM OCAQOV // . — Səh.: 90.
  13. ELM, TƏHSİL, MAARİF YOLUNDA // . — Səh.: 92.
 13. MƏŞHUR 10 №-Lİ MƏKTƏB // . — Səh.: 105.
  1. MÜƏLLİMLƏR // . — Səh.: 112.
   1. SEYFULLA HÜSEYİNOV // . — Səh.: 112.
   2. ƏLİHÜSEYİN ƏFƏNDİYEV // . — Səh.: 115.
   3. MUSTAFA CABBARZADƏ // . — Səh.: 117.
   4. RZA CƏLİLOV // . — Səh.: 119.
   5. QƏDİR ƏHMƏDOV // . — Səh.: 120.
   6. QURBAN ABBASOV // . — Səh.: 123.
   7. ƏHƏD QƏDİROV // . — Səh.: 126.
   8. ZÜLEYXA ABDURƏHMANOVA // . — Səh.: 128.
   9. MUSTAFA MUSTAFAYEV // . — Səh.: 129.
   10. HÜSEYİN SALEHOV // . — Səh.: 131.
   11. MƏMMƏD RƏŞİDOV // . — Səh.: 132.
   12. ŞAKİR MƏMMƏDOV // . — Səh.: 135.
   13. MƏMMƏD ALLAHYAROV // . — Səh.: 137.
   14. OSMAN GÜLÜZADƏ // . — Səh.: 138.
   15. HÜSEYİN RƏSULOV // . — Səh.: 139.
   16. ZƏRƏFŞAN FƏRƏCZADƏ // . — Səh.: 141.
   17. RƏMZİYƏ RƏSULOVA // . — Səh.: 142.
   18. ZƏKİYƏ MEHDİYEVA // . — Səh.: 143.
  2. 1957-ci ilin məzunları: // . — Səh.: 145.
   1. ABDULLAYEVA XALİDƏ HACIMƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 151.
   2. ABDURƏHMANOVA (MƏMMƏDOVA) BİLQEYİS ƏHMƏD QIZI // . — Səh.: 153.
   3. AĞAKİŞİYEVA MAHNUR LÜTVƏLİ QIZI // . — Səh.: 154.
   4. BAĞIYEV KNYAZ DURSUN OĞLU // . — Səh.: 155.
   5. BAĞIYEV SEYFULLA ŞİRƏLİ OĞLU // . — Səh.: 156.
   6. BALAYEV NƏRİMAN İBRAHİMXƏLİL OĞLU // . — Səh.: 157.
   7. BƏŞİROV RAQUB ABBAS OĞLU // . — Səh.: 158.
    1. PEŞƏSİNİN VURĞUNU // . — Səh.: 159.
   8. CABBAROVA NƏZAKƏT ABDURƏŞİD QIZI // . — Səh.: 163.
   9. HACI XANLAR HƏTƏM OĞLU CƏFƏROV // . — Səh.: 164.
   10. CƏLİLOV MƏMMƏD PAŞA OĞLU // . — Səh.: 166.
   11. DAVIDOV TELMAN MƏMMƏDƏLİ OĞLU // . — Səh.: 167.
   12. ƏHMƏDOV AZAD ALLAHYAR OĞLU // . — Səh.: 168.
   13. ƏHMƏDOV FİZULİ İBRAHİMXƏLİL OĞLU // . — Səh.: 169.
   14. ƏHMƏDOV NADİR ALI OĞLU // . — Səh.: 170.
   15. ƏKBƏROV ƏLƏFSƏR HÜSEYN OĞLU // . — Səh.: 174.
   16. ƏLİXANOV RAUF ƏLİXAN OĞLU // . — Səh.: 176.
   17. ƏZİZOV ADİL SABİT OĞLU // . — Səh.: 177.
   18. FEYZULLAYEV NƏSİB ZÜBEYİR OĞLU // . — Səh.: 178.
   19. HACI NƏSİF YUSİF OĞLU ƏLİYEV // . — Səh.: 179.
   20. HACIYEV ƏHMƏDİYƏ ƏYYUB OĞLU // . — Səh.: 181.
   21. HACIYEV İBRAHİMXƏLİL ƏLİ OĞLU // . — Səh.: 182.
   22. HACIYEV NEMƏT HƏMİD OĞLU // . — Səh.: 183.
   23. HACIYEV RAMİZ VEYSƏL OĞLU // . — Səh.: 185.
   24. HACIYEVA SİMUZƏR HÜSEYN QIZI // . — Səh.: 186.
   25. HEYDƏROV SANİ İSLAM OĞLU // . — Səh.: 187.
   26. HƏMİDOV NADİR VAHİD OĞLU // . — Səh.: 188.
    1. NADİR HƏMİDOVU XATIRLAYARKƏN // . — Səh.: 189.
   27. HƏMİDOV VAQİF İSMAYIL OĞLU // . — Səh.: 191.
   28. HUSEYINOV NƏSIR ŞAKİR OGLU // . — Səh.: 192.
   29. HÜSEYNOVA (RAMAZANOVA) LƏTAFƏT MAHMUD QIZI // . — Səh.: 193.
   30. XASİYEVA İQLİMƏ HÜSEYN QIZI // . — Səh.: 194.
   31. İBRAHİMXƏLİLOVA HUMAYƏ MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 195.
   32. İLYASOV EMİN ADIŞİRİN OĞLU // . — Səh.: 196.
   33. İLYASOV NADİR QƏDİR OĞLU // . — Səh.: 198.
   34. İSAYEV MÜLAHİM ABDULQƏNİ OĞLU // . — Səh.: 199.
   35. İSMAYILOVA ÇİMNAZ İSMAYIL QIZI // . — Səh.: 200.
   36. İSMAYILOVA SARİYƏ DAVUD QIZI // . — Səh.: 201.
   37. İSRAFİLOVA SƏDAQƏT İSMAYIL QIZI // . — Səh.: 202.
   38. KƏRİMOV AĞALAR AĞAMİ OĞLU // . — Səh.: 203.
   39. QARAYEV AKİF ƏHMƏDİYƏ OĞLU // . — Səh.: 204.
   40. QƏDİROV YAŞAR ABDULLA OĞLU // . — Səh.: 205.
   41. QƏDİROVA SUDƏ ƏHƏD QIZI // . — Səh.: 206.
   42. QAZIYEVA OPERA CAHANGİR QIZI // . — Səh.: 207.
   43. LƏTİFOVA LƏTAFƏT LƏTİF QIZI // . — Səh.: 208.
   44. MABUDOVA ZİYAFƏT VAHİD QIZI // . — Səh.: 209.
   45. MEHDİYEVA (SEYFULİNA) BİLQEYİS QURBAN QIZI // . — Səh.: 210.
   46. MEHDİYEVA NİGAR QURBAN QIZI // . — Səh.: 211.
   47. MƏCİDZADƏ RƏNA İSMAYIL QIZI // . — Səh.: 212.
   48. MƏMMƏDOV ADİL YUSİF OĞLU // . — Səh.: 213.
   49. MƏMMƏDOV ŞAHİD NADİR OĞLU // . — Səh.: 214.
   50. MƏMMƏDOV ŞÜKÜR QURBANƏLİ OĞLU // . — Səh.: 215.
   51. MƏMMƏDOVA (ƏZİZOVA) ƏDALƏT ƏHMƏD QIZI // . — Səh.: 216.
   52. MƏMMƏDOVA KUBRA SALEH QIZI // . — Səh.: 217.
   53. MƏMMƏDOVA SARA BƏXTİYAR QIZI // . — Səh.: 218.
   54. MƏMMƏDOVA ŞƏFİQƏ İBRAHİM QIZI // . — Səh.: 219.
   55. MƏMMƏDZADƏ (SƏMƏDOVA) ZÜLQƏDƏ MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 220.
   56. MURADOV FURMAN BƏKİR OĞLU // . — Səh.: 221.
   57. MUSAYEV NEYMƏT İSMAYIL OĞLU // . — Səh.: 222.
   58. MUSTAFAYEV AKİF ABİD OĞLU // . — Səh.: 224.
   59. MUSTAFAYEV ÖKTAY YUSİF OĞLU // . — Səh.: 225.
   60. OSMANOVA BARAT RƏHİM QIZI // . — Səh.: 226.
   61. RƏHİMOV ROBERT RƏHİM OĞLU // . — Səh.: 128.
   62. RƏŞİDOVA RƏNA MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 229.
   63. SALEHLİ EDİSON MİRZƏ OĞLU // . — Səh.: 230.
   64. SÜLEYMANOVA NURİYƏ ƏLƏŞRƏF QIZI // . — Səh.: 232.
   65. SULTANOV AKİF ƏNVƏR OĞLU // . — Səh.: 233.
   66. SULTANOV ARİF ƏNVƏR OĞLU // . — Səh.: 234.
   67. ŞƏRİFOV ABİD QOCA OĞLU // . — Səh.: 235.
   68. TEYMUROV AĞALAR ƏBDÜRRƏHİM OĞLU // . — Səh.: 243.
   69. YUSİFOVA SƏYYARƏ SEYFULLAH QIZI // . — Səh.: 244.
  3. XATİRƏLƏR; 1957-ci il məzunları // . — Səh.: 245.
  4. 1977-ci il/20 il – ilk yubiley // . — Səh.: 247.
  5. MƏKTƏB İLLƏRİ... // . — Səh.: 250.
   1. 1982-ci il/25 il // . — Səh.: 252.
  6. MARAQLI ANLAR // . — Səh.: 255.
   1. 1987-ci il/30 il // . — Səh.: 257.
   2. 1997-ci il/40 il // . — Səh.: 259.
  7. FƏRQLİ XARAKTERLƏR // . — Səh.: 260.
   1. 2002-ci il/45 il // . — Səh.: 263.
  8. FƏRQLİ XARAKTERLƏR // . — Səh.: 260.
  9. ROMANTİKA DOLU YUBİLEY TƏDBİRİ // . — Səh.: 265.
  10. 55 İLLİK YUBİLEYƏ HAZIRLIQ // . — Səh.: 272.
  11. BİTİB-TÜKƏNMƏYƏN XATİRƏLƏR; DANIŞIR MƏZUNLAR // . — Səh.: 273.
   1. Raqub Bəşirov: // . — Səh.: 273.
   2. Nemət Hacıyev: // . — Səh.: 275.
   3. Xalidə xanım Abdullayeva: // . — Səh.: 280.
   4. Nəzakət xanım Cabbarova: // . — Səh.: 281.
   5. Ələfsər Əkbərov: // . — Səh.: 281.
   6. Adil Sabit oğlu: // . — Səh.: 281.
   7. İbrahimxəlil Hacıyev: // . — Səh.: 283.
   8. Ramiz Hacıyev: // . — Səh.: 284.
  12. Emin İlyasov: // . — Səh.: 284.
  13. Sariyə xanım İsmayılova: // . — Səh.: 186.
  14. Sədaqət İsrafilova: // . — Səh.: 186.
  15. Ağalar Kərimov: // . — Səh.: 287.
  16. Rəna Məcidzadə: // . — Səh.: 288.
  17. Ədalət Məmmədova: // . — Səh.: 289.
  18. Sara Məmmədova: // . — Səh.: 289.
  19. Furman Muradov: // . — Səh.: 290.
  20. Rəna xanım Rəşidova: // . — Səh.: 290.
  21. Akif Sultanov: // . — Səh.: 291.
  22. Ağalar Teymurovun həyat yoldaşı: // . — Səh.: 293.
  23. Səyyarə Yusifova: // . — Səh.: 293.
  24. Opera Qazıyeva: // . — Səh.: 294.
  25. Lətafət Lətifova: // . — Səh.: 294.
  26. Rəna Məcidzadə: // . — Səh.: 294.
  27. Ədalət Məmmədova (Əzizova ): // . — Səh.: 295.
  28. Lətafət Hüseynova (Ramazanova): // . — Səh.: 295.
  29. İbrahim Mustafayev: // . — Səh.: 295.
 14. YUBİLEYLƏ BAĞLI ÜRƏK SÖZLƏRİ // . — Səh.: 298.
  1. Sevinc Əliyeva, 10 №-li məktəbin müəllimi // . — Səh.: 298.
  2. Sevil İbrahimova, 10 №-li məktəbin müəllimi // . — Səh.: 299.
  3. İlham Emin oğlu İlyasov, 10 №-li məktəbin 1983-cü il məzunu // . — Səh.: 300.
  4. Yeganə Cabbarzadə, 10 №-li məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini // . — Səh.: 301.
  5. Möhübbət İbrahimova, 10 №-li məktəbin müəllimi // . — Səh.: 303.
 15. DOST SÖZÜ // . — Səh.: 304.
 16. MƏZUNLAR ÖZ AİLƏLƏRİ İLƏ (FOTOŞƏKİLLƏR) // . — Səh.: 310.
 17. BİR NEÇƏ ŞƏKİ LƏTİFƏSİ // . — Səh.: 343.
 18. SON SÖZ YERINƏ // . — Səh.: 348.
 19. MUNDƏRICAT // . — Səh.: 353.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]