Unudulmaz illər

Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Unudulmaz illər
“Unudulmaz illər” kitabı, üz qabığının görünüşü.
“Unudulmaz illər” kitabı, üz qabığının görünüşü.
Müəlliflər Bəşirov R., Hacıyev N.
Orijinalın dili azərbaycanca
Ölkə Azərbaycan
Şəhər Bakı
İl 2007
Nəşriyyat “Qismət” mətbəəsi
Səhifə 200
elektron versiyası

Unudulmaz illər — Şəki şəhər 10 saylı tam orta məktəbinin 1957-ci il buraxılışının 50 illiyi münasibəti ilə 2007-ci ildə çap edilmiş kitab. Kitabda Şəkinin bir sıra görməli yerləri haqda məlumatlar (bəzi məlumatlar səhih deyil), müxtəlif illərdə 10 saylı məktəbdə işləmiş bir sıra görkəmli müəllimlər və məktəbin 1957-ci məzunlarından 69 nəfərin tərcümeyi-halı və s. məlumatlar yer alıb.

Linkli mündəricat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. GƏLMƏLİ, GƏZMƏLİ, GÖRMƏLİ ŞƏKİ // . — Səh.: 3.
  1. NARINQALA // . — Səh.: 7.
  2. XAN SARAYI // . — Səh.: 8.
  3. GİLƏHLİ MƏSCİDİ // . — Səh.: 12.
  4. XAN MƏSCİDİ // . — Səh.: 13.
  5. ÖMƏR ƏFƏNDİ MƏSCİDİ // . — Səh.: 14.
  6. CÜMƏ MƏSCİDİ // . — Səh.: 14.
  7. MUSTAFA ƏFƏNDİ MİNARƏSİ // . — Səh.: 15.
  8. ŞƏKİXANOVLARIN EVİ // . — Səh.: 16.
  9. YUXARI KARVANSARA // . — Səh.: 17.
  10. AŞAĞI KARVANSARA // . — Səh.: 18.
  11. M.F.AXUNDOVUN EV MUZEYİ // . — Səh.: 19.
  12. SABİT RƏHMANIN EV MUZEYİ // . — Səh.: 21.
  13. RƏŞİD BƏY ƏFƏNDİYEVİN EV MUZEYİ // . — Səh.: 22.
 2. MAARİFÇİLİK DİYARI // . — Səh.: 29.
 3. N.HACIYEVİN XATİRƏLƏRİ // . — Səh.: 43.
  1. YADDAŞIMDA YAŞAYANLAR // . — Səh.: 43.
  2. QIZLARIN GƏLİŞİ – XOŞ AURA // . — Səh.: 49.
  3. ASUDƏ VAXTIN TƏŞKİLİ // . — Səh.: 50.
  4. İNDİ DƏ XATİRİMDƏDİR // . — Səh.: 52.
  5. YUBİLEY TƏƏSÜRATLARI // . — Səh.: 53.
 4. MÜƏLLİMLƏR // . — Səh.: 61.
  1. ABBASOV QURBAN CABBAR OĞLU // . — Səh.: 61.
  2. ABDURƏHMANOVA ZÜLEYXA MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 62.
  3. ALLAHYAROV MƏMMƏD BAĞI OĞLU // . — Səh.: 63.
  4. CABBARZADƏ MUSTAFA CABBAR OĞLU // . — Səh.: 64.
  5. CƏLİLOV RZA ƏLİ OĞLU // . — Səh.: 65.
  6. ƏFƏNDİYEV ƏLİHÜSEYİN MƏMMƏD OĞLU // . — Səh.: 66.
  7. ƏHMƏDOV QƏDİR RAMAZAN OĞLU // . — Səh.: 68.
  8. FƏRƏCZADƏ ZƏRƏFŞAN QURBANƏLİ QIZI // . — Səh.: 69.
  9. QÜLÜZADƏ OSMAN ƏSGƏR OĞLU // . — Səh.: 69.
  10. HÜSEYİNOV SEYFULLA CƏLAL OĞLU // . — Səh.: 70.
  11. QƏDİROV ƏHƏD MƏMMƏDSEYİD OĞLU // . — Səh.: 72.
  12. MEHDİYEVA ZƏKİYƏ QURBAN QIZI // . — Səh.: 74.
  13. MƏMMƏDOV ŞAKİR ƏHMƏD OĞLU // . — Səh.: 75.
  14. MUSTAFAYEV MUSTAFA ÇƏLƏBİ OĞLU // . — Səh.: 76.
  15. RƏSULOV HÜSEYN BƏXTİYAR OĞLU // . — Səh.: 77.
  16. RƏSULOVA RƏMZİYƏ QAFFAR QIZ // . — Səh.: 79.
  17. RƏŞİDOV MƏMMƏD İSMAYIL OĞLU // . — Səh.: 80.
  18. SALEHOV HÜSEYİN // . — Səh.: 81.
 5. MƏZUNLAR // . — Səh.: 87.
  1. ABDULLAYEVA XALİDƏ HACIMƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 87.
  2. ABDURƏHMANOVA (MƏMMƏDOVA) BİLQEYİS ƏHMƏD QIZI // . — Səh.: 88.
  3. AĞAKİŞİYEVA MAHNUR LÜTVƏLİ QIZI // . — Səh.: 89.
  4. BAĞIYEV KNYAZ DURSUN OĞLU // . — Səh.: 90.
  5. BAĞIYEV SEYFULLA ŞİRƏLİ OĞLU // . — Səh.: 91.
  6. BALAYEV NƏRİMAN İBRAHİMXƏLİL OĞLU // . — Səh.: 92.
  7. BƏŞİROV RAQUB ABBAS OĞLU // . — Səh.: 93.
  8. CABBAROVA NƏZAKƏT ABDURƏŞİD QIZI // . — Səh.: 96.
  9. HACI XANLAR HƏTƏM OĞLU CƏFƏROV // . — Səh.: 97.
  10. CƏLİLOV MƏMMƏD PAŞA OĞLU // . — Səh.: 99.
  11. DAVIDOV TELMAN MƏMMƏDƏLİ OĞLU // . — Səh.: 101.
  12. ƏHMƏDOV AZAD ALLAHYAR OĞLU // . — Səh.: 102.
  13. ƏHMƏDOV FİZULİ İBRAHİMXƏLİL OĞLU // . — Səh.: 103.
  14. ƏHMƏDOV NADİR ALI OĞLU // . — Səh.: 104.
  15. ƏKBƏROV ƏLƏFSƏR HÜSEYN OĞLU // . — Səh.: 107.
  16. ƏLİiXANOV RAUF ƏLİXAN OĞLU // . — Səh.: 109.
  17. ƏZİZOV ADİL SABİT OĞLU // . — Səh.: 110.
  18. FEYZULLAYEV NƏSİB ZÜBEYİR OĞLU // . — Səh.: 113.
  19. HACI NƏSİF YUSİF OĞLU ƏLİYEV // . — Səh.: 114.
  20. HACIYEV ƏHMƏDİYƏ ƏYYUB OĞLU // . — Səh.: 115.
  21. HACIYEV İBRAHİMXƏLİL ƏLİ OĞLU // . — Səh.: 116.
  22. HACIYEV NEMƏT HƏMİD OĞLU // . — Səh.: 117.
  23. HACIYEV RAMİZ VEYSƏL OĞLU // . — Səh.: 119.
  24. HACIYEVA SİMUZƏR HÜSEYN QIZI // . — Səh.: 120.
  25. HEYDƏROV SANİ İSLAM OĞLU // . — Səh.: 121.
  26. HƏMİDOV NADİR VAHİD OĞLU // . — Səh.: 122.
  27. HƏMİDOV VAQİF İSMAYIL OĞLU // . — Səh.: 124.
  28. HÜSEYNOV NƏSİR ŞAKİR OĞLU // . — Səh.: 125.
  29. XASİYEVA İQLİMƏ HÜSEYN QIZI // . — Səh.: 126.
  30. İBRAHİMXƏLİLOVA HUMAYƏ MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 127.
  31. İLYASOV EMİN ADIŞİRİN OĞLU // . — Səh.: 128.
  32. İLYASOV NADİR QƏDİR OĞLU // . — Səh.: 130.
  33. İSAYEV MÜLAHİM ABDULQƏNİ OĞLU // . — Səh.: 131.
  34. İSMAYILOVA ÇİMNAZ İSMAYIL QIZI // . — Səh.: 132.
  35. İSMAYILOVA SARİYƏ DAVUD QIZI // . — Səh.: 133.
  36. İSRAFİLOVA SƏDAQƏT İSMAYIL QIZI // . — Səh.: 134.
  37. KƏRİMOV AĞALAR AĞAMİ OĞLU // . — Səh.: 135.
  38. QARAYEV AKİF ƏHMƏDİYƏ OĞLU // . — Səh.: 137.
  39. QƏDİROV YAŞAR ABDULLA OĞLU // . — Səh.: 138.
  40. QƏDİROVA SUDƏ ƏHƏD QIZI // . — Səh.: 139.
  41. LƏTİFOVA LƏTAFƏT LƏTİF QIZI // . — Səh.: 140.
  42. MABUDOVA ZİYAFƏT VAHİD QIZI // . — Səh.: 142.
  43. MEHDİYEVA (SEYFULİNA) BİLQEYİS QURBAN QIZI // . — Səh.: 143.
  44. MEHDİYEVA NİGAR QURBAN QIZI // . — Səh.: 143.
  45. MƏCİDZADƏ RƏNA İSMAYIL QIZI // . — Səh.: 144.
  46. MƏMMƏDOV ADİL YUSİF OĞLU // . — Səh.: 146.
  47. MƏMMƏDOV ŞAHİD NADİR OĞLU // . — Səh.: 146.
  48. MƏMMƏDOV ŞÜKÜR QURBANƏLİ OĞLU // . — Səh.: 148.
  49. MƏMMƏDOVA (ƏZİZOVA) ƏDALƏT ƏHMƏD QIZI // . — Səh.: 149.
  50. MƏMMƏDOVA KUBRA SALEH QIZI // . — Səh.: 150.
  51. MƏMMƏDOVA SARA BƏXTİYAR QIZI // . — Səh.: 151.
  52. MƏMMƏDOVA ŞƏFİQƏ İBRAHİM QIZI // . — Səh.: 152.
  53. MƏMMƏDZADƏ (SƏMƏDOVA) ZÜLQƏDƏ MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 153.
  54. MURADOV FURMAN BƏKİR OĞLU // . — Səh.: 154.
  55. MUSAYEV NEYMƏT İSMAYIL OĞLU // . — Səh.: 156.
  56. MUSTAFAYEV AKİF ABİD OĞLU // . — Səh.: 158.
  57. MUSTAFAYEV ÖKTAY YUSİF OĞLU // . — Səh.: 158.
  58. OSMANOVA BARAT RƏHİM QIZI // . — Səh.: 159.
  59. HÜSEYNOVA (RAMAZANOVA) LƏTAFƏT MAHMUD QIZI // . — Səh.: 161.
  60. RƏHİMOV ROBERT RƏHİM OĞLU // . — Səh.: 162.
  61. RƏŞİDOVA RƏNA MƏMMƏD QIZI // . — Səh.: 163.
  62. SALEHLİ EDİSON MİRZƏ OĞLU // . — Səh.: 164.
  63. SÜLEYMANOVA NURİYƏ ƏLƏŞRƏF QIZI // . — Səh.: 165.
  64. SULTANOV AKİF ƏNVƏR OĞLU // . — Səh.: 167.
  65. SULTANOV ARİF ƏNVƏR OĞLU // . — Səh.: 169.
  66. ŞƏRİFOV ABİD QOCA OĞLU // . — Səh.: 170.
  67. TEYMUROV AĞALAR ƏBDÜRRƏHİM OĞLU // . — Səh.: 177.
  68. YUSİFOVA SƏYYARƏ SEYFULLAH QIZI // . — Səh.: 178.
  69. QAZIYEVA OPERA CAHANGİR QIZI // . — Səh.: 180.
 6. QƏDİRBİLƏNLİK NÜMUNƏSİ // . — Səh.: 182.
  1. Həsən Məmmədov, məktəbin tədris işləri üzrə direktor müavini // . — Səh.: 182.
  2. Sevinc Əliyeva, məktəbin müəllimi // . — Səh.: 184.
  3. Əhməd Mustafayev, Məktəbin XI "a" sinif şagirdi // . — Səh.: 184.
  4. Gülgəz Salamova, Məktəbin X "s" sinif şagirdi // . — Səh.: 185.
  5. Xəyalə Məmmədov, məktəbin Xİ "a" sinif şagirdi // . — Səh.: 186.
  6. Sevil İbrahimova, məktəbin müəllimi // . — Səh.: 186.
  7. Aytel Abbasova, məktəbin X "a" sinif şagirdi // . — Səh.: 187.
  8. Arzu Məmmədova, məktəbin müəllimi // . — Səh.: 188.
  9. Adilə Məmmədova, məktəbin müəllimi // . — Səh.: 189.
  10. Yeganə Cabbarzadə, məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini // . — Səh.: 190.
  11. Möhübbət İbrahimova, məktəbin müəllimi // . — Səh.: 192.
  12. Bəxtiyar Azakov, məktəbin XI "a" sinif şagirdi // . — Səh.: 193.
  13. Şahin Eyvazlı, məktəbin XI "a" sinif şagirdi // . — Səh.: 193.
  14. Lalə Çələbiyeva, məktəbin XI "s" sinif şagirdi // . — Səh.: 194.
  15. Allahşükür Bəxtiyarlı, məktəbin VI "a" sinif şagirdi // . — Səh.: 195.
 7. İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT // . — Səh.: 196.
 8. MÜNDƏRİCAT // . — Səh.: 184.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]