MediaWiki:Təltif/SSRİ/Əmək qəhramanı

Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış köməkçi məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur.
Şəki Ensiklopediyası materialı
Əmək qəhrəmanı

Ölkə SSRİ
Kimə verilir İstehsalat, elmi fəaliyyət, dövlət, yaxud ictimai xidmət sahəsində xüsusi xidmətləri olan və 35 ildən az olmayaraq işləyən fəhlə, yaxud qulluqçulara
Statistika
Təsis tarixi 27 iyul 1927-ci il
Verilməsi dayandırılıb 27 dekabr 1938-ci il
Ardıcıllıq
Müvafiqdir Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” adına

Əmək qəhrəmanı — SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarları Sovetinin 27 iyul 1927-ci il tarixdə təsis etdiyi ad. Azərbaycan SSR-də bir sıra istehsalat qabaqcılı Azərbaycan SSR MİK Rəyasət heyətinin qərarı ilə “Əmək qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür. 27 dekabr 1938-ci il tarixdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adının təsis edilməsi ilə əlaqədar olaraq “Əmək qəhrəmanı” adının verilməsi dayandırılmışdır.

Ədəbiyyat

  • Əmək qəhrəmanı // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası  : [10 cilddə] = Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы / baş red. C.B.Quliyev. — Bakı: Qızıl Şərq, 1980. — IV  cild. — Səhifələrin sayı:  616. — Səh.: 195-196. — 80.000 nüsx.