Kamil Adışirinov

Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Kamil Adışirinov
Adışirinov Kamil Fikirət oğlu
Kamil Adışirinov
Kamil Adışirinov, 2020-ci il.
Doğum tarixi 1 iyun 1960 (1960-06-01) (64 yaş)
Doğum yeri Oxud, Nuxa (indiki Şəki) rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Elm sahəsi filologiya
İş yeri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, dosent
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adı dosent
Təhsili

 • S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kitabxanaşünaslıq fakültəsi (–1987)

 • Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı, yenidən hazırlanma fakültəsi (–2002)

Kamil Adışirinov — filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının dosenti və AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin ədəbi-mədəni mühit, folklor və etnoqrafiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

Haqqında məlumatlar[Vizual redaktə | HTML redaktə]

1 iyun 1960-cı il tarixdə Nuxa (indiki Şəki) rayonunun Oxud kəndində anadan olub.

Təhsili[Vizual redaktə | HTML redaktə]

1977-ci ildə Oxud kənd orta məktəbini,

1987-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaşünaslıq fakültəsini,

2002-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının yenidən hazırlanma fakültəsinin (dil və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə) bitirib.

Əmək fəaliyyəti[Vizual redaktə | HTML redaktə]

1987-ci ildən Şəki Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemində biblioqraf, baş biblioqraf, metodist, informasiya – biblioqrafiya şöbəsinin müdiri vəzifələrində,

1998 – 2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında,

2005 – 2015-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında müəllim vəzifəsində çalışıb.

2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialında baş müəllim,

30 mart 2022-ci il tarixdən isə dosent vəzifəsini tutub.

İkinci iş yeri[Vizual redaktə | HTML redaktə]

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin folklorşünaslıq və el sənətləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.

Elmi fəaliyyəti[Vizual redaktə | HTML redaktə]

2013-cü ildə “İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

30 mart 2022-ci il tarixdə dosent elmi adını alıb.

21 dekabr 2023-cü il tarixində AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105-Dissertasiya şurasında "Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Şəki ədəbi-mədəni mühitinin rolu (1900–2015-ci illər) filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə edib.

Elmi əsərləri[Vizual redaktə | HTML redaktə]

Elmi əsərləri
 • Adışirinov K.F. Kitaba keçid // Qədim türk-oğuz yurdu Oxud. — Bakı: Nurlan, 2006. — Səhifələrin sayı:  232. — 500 nüsx.
 • Adışirinov K.F. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin nəşri tarixindən// AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4.
 • Adışirinov K.F. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007, № 3.
 • Adışirinov K.F. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı,2007,. № 4.
 • Adışirinov K.F. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007, № 5.
 • Adışirinov K.F. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. Bakı, 2008, № 8.
 • Адыширинов К.Ф. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Махачкала, 2009, Выпуск 7.
 • Адыширинов К. Ф. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование. Москва, 2010.
 • Adışirinov K.F. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu// Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə. Bakı, 2011.
 • Adışirinov K.F. Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab) Bakı, 2012.
 • Adışirinov K.F. 2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU-nun Xəbərləri, Bakı,2013, № 1.
 • Адыширинов K.Ф. 2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского. Том. 27(66). № 3, Симфереполъ, 2014.
 • Adışirinov K.F. 2014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı. Bakı, 2014,
 • Adışirinov K.F. 2014 Baş Layısqının dünəni və bugünü “Qədim Oğuz yurdu Layısqı” kitabı .Bakı: Ozan, 2014.
 • Adışirinov K.F. 2014 Baş Layısqı məktəbi “Qədim Oğuz yurdu Layısqı” kitabı Bakı: Ozan, 2014.
 • Адыширинов К. Ф. История исследования творчества Исмаил бека Накама Ученые записки Таврического Национального Университета имени В.И Вернадского. Том. 27. (66), №3 Филология, Симферополь, 2014.
 • Adışirinov K.F. 2014 İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında vətənpərvərlik motivləri Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri: elmi- metodik jurnal Bakı № 4, 2014.
 • Adışirinov K.F. 2015 XX əsr Şəki ədəbi-mədəni mühiti: 1900-2000-ci illər Bakı: Elm və təhsil, 2015.
 • Adışirinov K.F. 2016 Surağat Qurbaninin folklor görüşləri. Azərbaycan folkloru və milli-mədəni müxtəliflik. Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları. 19-20 may, 2016. Zaqatala. Bakı: Mütərcim, 2017.
 • Adışirinov K.F. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Beynəlxalq Elmi Konfransın xülasələri. 21-23 may. Bakı: “Elm və təhsil”, 2018.
 • Adışirinov K.F. Cümhuriyyət illərində Şəkidə ədəbi mühitin formalaşmasında Mustafa bəy Əlibəyovun, Abdulla bəy Əfəndizadənin və Salman Mümtazın yeri və rolu. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Şərqdə ilk müstəqil türk dövləti idi. Respublika Elmi Konfransının materialları. 29-30 oktyabr, 2018, Gəncə.
 • Adışirinov K.F. “Şəki fəhləsi” qəzeti “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin əsas tribunası kimi və qəzetin nəşr tarixinə bir nəzər” AMEA – nın Elm Tarixi İnstitutu. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 29-30 oktyabr, 2018, Bakı.
 • Adışirinov.K.F. Molla Cumanın ömür yoluna yeni baxış və Şəki folklor mühitində aşıq sənəti ənənələri ( 1901 – 1940-cı illər) AMEA – nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və Folklor İnstitutu. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda keçirilən III Respublika Elmi Konfransının materialları. 13 noyabr, 2018, Bakı.
 • Adışirinov K.F. Hüseyn Caviddən dərs alan şəkili sənətkar. Hüseyn Cavid əbədiyyəti ( Hüseyn Cavid – 136 ). Respublika elmi konfransın materialları.24 oktyabr, 2018, Bakı.
 • Adışirinov K.F. Molla Cumanın ömür yoluna yeni baxış və Şəki folklor mühitində aşıq sənəti ənənələri(1901-1940-cı illər) İpək yolu, #Azərbaycan Universiteti, Bakı, 2018, №3.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin 50-90-cı illərində “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığında məhəbbət lirikası Bakı Dövlət Universiteti, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2018, №3(107).
 • Adışirinov K.F. “Səbuhi”ədəbi məclisinin üzvlərinin lirik yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi motivlər Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universiteti, 2018, №4.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin 50-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində Sabir satira ənənələri Lənkəran Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər bölməsi, 2018, №1.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin əvvəllərində Şəki Teatrının ədəbi - mədəni mühitin inkişafına təsiri. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Sosial və humanitar elmlər bölməsi, 2018, Cild 14, №3.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin II yarısında Şəkidə aşıq sənəti ənənələri Filologiya məsələləri, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2018, № 9.
 • Adışirinov K.F XX əsrin 60-70-ci illərində “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığında təmsil janrı Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası, 2018, № 2.
 • Adışirinov K.F. Böyük Vətən müharibəsi illərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit. Bakı Dövlət Universiteti, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2019, №1(109).
 • Adışirinov K.F. XX əsrin 80-90-cı illərində Şəki şairlərinin yaradıcılığında ictimai-siyasi motivlər. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, 2019, № 51.
 • Adışirinov K.F. Şəkinin ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyatında “Şəki fəhləsi” qəzetinin rolu (1921-1991-ci illər) Naxçıvan Elmi əsərlər. (iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat). Naxçıvan, 2018, № 4 (11).
 • Adışirinov K.F. Zəkəriyyə Əlizadənin folklor görüşlərində milli-mənəvi dəyərlər AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar. Naxçıvan, 2019, cıld 9, № 1.
 • Адыширинов К.Ф. История издания и литературно-культурное содержание газеты «Шекинский рабочий» Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные наук. Том. 33. Вып. 4. Махачкала, 2018.
 • Adışirinov K.F. Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru Bakı: Elm və təhsil, 2019.
 • Adışirinov K.F. Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman Bakı: Elm və təhsil, 2019.
 • Adışirinov K.F. Ələşrəf Şayanın lirik və epik yaradıcılığı. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi Əsərlər,Bakı, 2019, Cild 10, № 3.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin əvvəllərində Şəkidə ədəbi-mədəni mühit. Azərbaycan Dillər Universiteti.Bakı, Elmi Xəbərlər, 2019, № 1.
 • Adışirinov K.F. “Səbuhi”ədəbi məclisinin kənar rayonlardan olan üzvləri Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi Xəbərlər/ Fundamental, Huanitar və Təbiət elmləri seriyası.Gəncə, №2 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. Bakı, 2019, №2.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin 30-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində satirik-realist nəsr. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Filologiya və sənətşünaslıq. Bakı. 2019, № 2.
 • Adışirinov K.F. XX əsrin 80-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində ictimai-siyasi lirikada vətənpərvərlik və Qarabağ mövzusu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Filologiya və sənətşünaslıq. Bakı. 2020, № 1.
 • Adışirinov.K.F İlham Əliyevin mədəniyyət siyasətində Şəki. Bakı: Elm və təhsil, 2020 Bakı: Elm və təhsil, 2020.
 • Adışirinov K.F. (kitaba keçid) // Yaqub Mahirin poetik irsi (dövrü, mühiti, həyatı və yaradıcılığı) / AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi. — Bakı: “Elm və təhsil”, 2020. — Səhifələrin sayı:  353. — ISBN 978-9952-8175-0-7. Arxivləşdirilib; arxivləşdirmə tarixi: 20 aprel 2021.

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

 1. "Adışirinov Kamil Fikrət oğlu". https://shrem.az/ (azərb.). Azərbaycan MEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi. 13 Sep 2018 - 11 Oct 2018 tarixində arxivləşdirilib.
 2. Ağazadə Y. "Region ədəbiyyatının yorulmaz tədqiqatçısı". http://www.kaspi.az/ (azərb.). “Kaspi” qəzeti. 21 Jan 2020 - 1 Oct 2020 tarixində arxivləşdirilib.
 3. Orsər R. Kamil Adışirinov // Şəkidən gələn səslər. — Bakı: Elm və təhsil, 2018. — I  cild. — Səhifələrin sayı:  856. — Səh.: 648-651. — 500 nüsx. — ISBN 978-9952-8176-5-2.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]