O torpağın övladları

“O torpağın övladları” kitabı — Şəkinin tanınmış şəxsləri haqqında Ənvər Mete tərəfindən tərtib edilmiş bioqrafik məlumatlar toplusudur. Kitab 608 səhifədən ibarətdir və 2006-cı ildə “Nurlan” nəşriyyatında 500 tirajla çap olunmuşdur. Kitaba Bəxtiyar Vahabzadə “Mənim qənaətim” adlı giriş sözü yazıb.

O torpağın övladları
“O torpağın övladları” kitabı, üz qabığının görünüşü.
“O torpağın övladları” kitabı, üz qabığının görünüşü.
Müəlliflər Mete Ə.
Orijinalın dili azərbaycanca
Ölkə Azərbaycan
Şəhər Bakı
İl 2006
Nəşriyyat Nurlan
Səhifə 608
Tiraj 500
elektron versiyası

Linkli mündəricat Redaktə

 1. (B.Vahabzadə:) Mənim qənaətim // . — Səh.: 3.
 2. İçərisindəkilər // . — Səh.: 5.
 3. Azərbaycan – Vətənim mənim // . — Səh.: 13.
 4. Qan yaddaşımız // . — Səh.: 13.
 5. Böyük Hun-Türk xalqı Tanrının məğrur övladlarıdır // . — Səh.: 14.
 6. Vətən, torpaq harayı – şəxsiyyətlər nə deyir? // . — Səh.: 18.
 7. Qədim Şəki // . — Səh.: 21.
 8. Şəkinin şöhrətli tarixindən // . — Səh.: 21.
 9. Şəki dövlət rəsm qalereyasında // . — Səh.: 33.
 10. Tarix-diyarşünaslıq muzeyi // . — Səh.: 34.
 11. Şəkidə xeyriyyə işlərindən // . — Səh.: 36.
  1. Hacı Məhəmmədsadıq Əliyev və onun nəsli // . — Səh.: 41.
   1. Əliyev Abbas Zeynal oğlu // . — Səh.: 43.
    1. Mina Əmircanova (Əliyeva) Yusif qızı // . — Səh.: 43.
   2. Əliyev Zeynal Abbas oğlu // . — Səh.: 44.
   3. Əlizadə Siddiqə Abbas qızı // . — Səh.: 44.
   4. Əliyev Hüseyn // . — Səh.: 44.
    1. Babam haqqında həqiqəti yazdığınıza görə // . — Səh.: 45.
 12. Şəki tarixşünasları // . — Səh.: 48.
  1. Kərim Ağa Fateh Şəkixanov // . — Səh.: 49.
  2. Hacı Seyid Əbdülhəmid // . — Səh.: 52.
  3. Hacı Şeyx Məhəmməd Həsən Mollazadə // . — Səh.: 54.
  4. Rəşid bəy İsmayılov // . — Səh.: 54.
  5. Tarixçi alim, yazıçı (Mahmud İsmayılov) // . — Səh.: 55.
  6. Tarixçi - millət vəkili (Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu) // . — Səh.: 58.
  7. Qaffarov Tahir Baqi oğlu // . — Səh.: 59.
  8. Bəxtiyar Vahabzadənin arzusunu həyata keçirən tarixçi müəllim və tarixin açılmamış səhifələri (Həbibulla Manaflı) // . — Səh.: 60.
 13. Dünya bir pəncərədir, insan inamla pak və xoşbəxt olur (Məhəmmədhəsən Mövlazadə (Şəkiyi)) // . — Səh.: 68.
 14. Hacı İsmayıl // . — Səh.: 70.
 15. Paklığa çağırış // . — Səh.: 73.
 16. Sənətlərin şahı (müəllimlik) // . — Səh.: 78.
  1. Şəkinin təhsil ocaqları // . — Səh.: 78.
  2. Şəkinin ilk ali təhsilli müəllimi (Abdullabəy Əfəndiyev) // . — Səh.: 94.
  3. Xalq müəllimi (Rəcəb Əfəndiyev) // . — Səh.: 97.
  4. Əməkdar rus dili müəllimi (Yusif Məmmədov) // . — Səh.: 106.
  5. Kommunal təsərrüfat komissarlığından.... müəllimliyə (Əlihüseyn Əfəndiyev) // . — Səh.: 108.
  6. Axundov Baxşəli Kazım oğlu // . — Səh.: 111.
  7. Məmmədiyyə müəllim (Məmməmədiyyə Əfəndiyev) // . — Səh.: 112.
  8. İnsan öz əməyi və zəkası ilə ucalır (İsmayıl Mustafayev) // . — Səh.: 113.
  9. Qanunpərəst Qurban müəllim (Qurban Abbasov) // . — Səh.: 117.
  10. Mustafa Cabbarzadə və övladları // . — Səh.: 118.
  11. Vahabzadə Cavahir Məhərrəm qızı // . — Səh.: 120.
  12. Rəcəbov Musa Mustafa oğlu // . — Səh.: 121.
  13. Rəsulov Hüseyn Bəxtiyar oğlu // . — Səh.: 122.
  14. Axundova Diləfruz Baxşəli qızı // . — Səh.: 123.
  15. Məmmədhənifə müəllim (Məmmədhənifə Musayev) // . — Səh.: 124.
  16. Cəlilov Əlövsət İdris oğlu // . — Səh.: 125.
 17. Şəkinin ədəbi irsindən // . — Səh.: 126.
  1. Şəkili Süleymanın “Züleyxa”sı // . — Səh.: 126.
  2. Ədalətli xan – şair Müştaq // . — Səh.: 127.
  3. Müştaq şairlər məclisinin sevimlisi (Nəbi) // . — Səh.: 129.
  4. Qəmli-qüssəli şair Zövqi // . — Səh.: 132.
  5. Qasım bəy Zakirin müasiri Molla Qasım Zakir // . — Səh.: 134.
  6. Füzuli qəlbli şair Nakam // . — Səh.: 135.
  7. Unudulmuşlar (1. Hacı Mahmud Əfəndi Nafe, 2.Dülgər Rəsul, 3.Molla Məhəmməd Hüzni, 4.Məhəmməd Şəmməduz, 5.Molla İbrahimxəlil Dodun, 6.Molla İsrafil (Bidaizi)) // . — Səh.: 139.
  8. Şəkili dahi (Mirzə Fətəli Axundov) // . — Səh.: 141.
  9. Ədəbiyyat loğmanımız (Salman Mümtaz) // . — Səh.: 151.
  10. “Bir gün ölsəm...” (Molla Cümə) // . — Səh.: 156.
  11. Sabit Rəhman gülüşü // . — Səh.: 158.
  12. Bəxtiyar – xalqın şairi (Bəxtiyar Vahabzadə) // . — Səh.: 161.
  13. Müəllim - yazıçı (Məmmədiyyə Yusifzadə) // . — Səh.: 165.
  14. O, həm də gözəl müəllim idi (Məmməd Çələbiyev) // . — Səh.: 166.
  15. Əhməd Rəhimov // . — Səh.: 168.
  16. Vaqif İbrahim // . — Səh.: 169.
  17. “Özümlə söhbəti xoşlayıram...” (Arif Abdullazadə və Əbdürrəhman Abdullayev) // . — Səh.: 170.
  18. Tanınmış təmsilçi (Hikmət Ziya) // . — Səh.: 174.
  19. Zaman Qarayev // . — Səh.: 177.
  20. Yazmaq, yaratmaq eşqi (Rövzət Dəmirçizadə) // . — Səh.: 180.
 18. Ana dili başqa dillərin açarıdır, Azərbaycan dilinin qüdrətli alimi (Əbdüləzəl Dəmirçizadə) // . — Səh.: 182.
  1. Ata yolunun şöləsində (Əziz Əfəndizadə) // . — Səh.: 185.
  2. Çətin yolların axarında (Təhminə Rüstəmova) // . — Səh.: 193.
  3. Görkəmli dilçi alim (Musa İslamov) // . — Səh.: 199.
  4. Aqillər deyib ki (Yaşar Qarayev) // . — Səh.: 201.
  5. Şəkinin tanınmış dilçi alimləri // . — Səh.: 203.
 19. Zəka qalib gələcək, Xalisəqarı nəslinin qol-budaqları // . — Səh.: 204.
  1. Xalisəqarızadə Əbdülqəni Əfəndinin nəvələri (1. Qişlaqi Əhməd Nəbi Əfəndi, 2. İmamzadə Nurməhəmməd Əfəndi Hacı Abdulla Əfəndi oğlu.) // . — Səh.: 206.
 20. Layiqli ziyalı nəsli // . — Səh.: 208.
  1. Rəşidbəy Əfəndiyev // . — Səh.: 209.
  2. Tanınmış riyaziyyatçı (Məmmədbəy Əfəndiyev) // . — Səh.: 214.
  3. Daim axtarışda (Fəridə Əfəndiyeva) // . — Səh.: 215.
  4. Abdullabəy Əfəndizadə // . — Səh.: 217.
 21. Uşaqların sevimlisi (Mirəli Axundov) // . — Səh.: 219.
 22. Azərbaycan riyaziyyatçılarının ağsaqqalı (Məcid Rəsulov) // . — Səh.: 222.
 23. Tanınmış geoloq (Əzəl Sultanov) // . — Səh.: 226.
 24. Geokimya elminin yaradıcılarından biri (Heydər Əfəndiyev) // .
 25. Ata-oğul (Əkrəm Şəkinski) // . — Səh.: 229.
 26. Görkəmli fizik (Abuzər Rəsulov) // . — Səh.: 230.
 27. Tanınmış fizik-kimyaçı (Zülfüqar Zülfüqarov) // . — Səh.: 233.
 28. Zirvələr hər yerdən görünür // . — Səh.: 234.
 29. Ağsaqqal həyatının unudulmaz anları (Fərrux Məmmədov) // . — Səh.: 236.
 30. Dağın zirvəsinin əsl əzəməti uzaqdan görünür (Nadir Əhmədov) // . — Səh.: 240.
 31. Fəxri rabitəçilər // . — Səh.: 243.
  1. Bəşirov Yaqub Abbas oğlu // . — Səh.: 243.
  2. Səfərov Rizvan Ziyanur oğlu // . — Səh.: 243.
  3. Salmanov Nəriman Süleyman oğlu // . — Səh.: 244.
  4. Şəkiliyev Şəfa Şəfi oğlu // . — Səh.: 244.
  5. Əliyev Ağalar Hüseyn oğlu // . — Səh.: 245.
  6. Əhmədov Abdulla Novruz oğlu // . — Səh.: 245.
  7. Səfərov Ramazan Hüseyn oğlu // . — Səh.: 246.
  8. Şahməmmədov Bəxtiyar Ələkbər oğlu // . — Səh.: 246.
 32. Daim axtarışda... tikmişəm ki izim qala (Abid Şərifov) // . — Səh.: 247.
 33. Respublikamızda dəzgahqayırmanın ilk yaradıcılarından (Əbdüləli Mustafayev) // . — Səh.: 251.
 34. Heykəl ömrü (Fuad Əbdürrəhmanov) // . — Səh.: 253.
 35. Aqrokimyaçı akademik (Cəbrayıl Hüseynov) // . — Səh.: 257.
 36. Məşhur ixtioloq (Yusif Əbdürrəhmanov) // . — Səh.: 260.
 37. Tanınmış zooloq-entomoloq (Niyazi Səmədov) // . — Səh.: 262.
 38. Qocaman coğrafiyaçı (Əbdürrəhim Hacızadə) // . — Səh.: 264.
 39. Şəkili Prometey (Bəxtiyar Məmmədov) // . — Səh.: 266.
 40. Şərəfli yolun davamçısı (Səyyad İbrahimov) // . — Səh.: 270.
 41. Görçəmli hidromexanik (Qurban Cəlilov) // . — Səh.: 271.
 42. Təbiət “həkimi” – Əyyubov qardaşları (Əsgər Əyyubov və Fikrət Əyyubov) // . — Səh.: 272.
 43. Avtomatika sahəsində görkəmli alim (İzzət Nəbiyev) // . — Səh.: 274.
 44. Tanınmış iqtisadçılar // . — Səh.: 276.
  1. (Məmmədsadıx Sadıxov) // . — Səh.: 276.
  2. Məsimov Əli Əhməd oğlu // . — Səh.: 278.
  3. Hamının hörmətini qazanıb (Qüdrət Əbdülsəlimzadə) // . — Səh.: 280.
  4. Adət-ənənəmizin təbliğatçısı (Fikrət Hacıyev) // . — Səh.: 281.
 45. Bir ailədə iki alim (Söhrab Səmədov və Fərhad Səmədov) // . — Səh.: 284.
 46. İlk dəfə (Rəsul Ələkbərov) // . — Səh.: 286.
 47. Fəxri kimyaçı (Yaşar Bilalov) // . — Səh.: 289.
 48. Zəka işığı (Fatiq Xasməmmədov) // . — Səh.: 291.
 49. Görkəmli alim, xeyirxah insan (Çingiz Xəlifəzadə) // . — Səh.: 294.
 50. Əməkdar səmərələşdirici (Hətəm İsmayılov) // . — Səh.: 295.
 51. Əməkdar metrotikinti mütəxəssisi (Ramiz Yəhyayev) // . — Səh.: 296.
 52. Deyiblər ki (Aqil Əfəndiyev) // . — Səh.: 297.
 53. Neyləmişəm ki (Əsgər Kərimov) // . — Səh.: 300.
 54. Eldən soruş (Albert Mustafayev) // . — Səh.: 302.
 55. Memar Seyran (Seyran Məmmədov) // . — Səh.: 304.
 56. Xəlilov Qeysər Veysəl oğlu // . — Səh.: 305.
 57. Şəki zona elmi bazası // . — Səh.: 306.
  1. (Şəmsəddin Mustafayev) // . — Səh.: 306.
  2. (Zəkəriyyə Əlizadə) // . — Səh.: 308.
  3. (Yusif Şükürov) // . — Səh.: 309.
  4. (Elmi bazanın nəzdində Genetika və Seleksiya İnstitutunun eyniadlı qrupu) // . — Səh.: 311.
  5. (Ayrılıqda fəaliyyət göstərən Seysmik stansiya) // . — Səh.: 313.
  6. (Ümumiyyətlə, fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində Şəki Zona Elmi Bazasının əməkdaşları...) // . — Səh.: 313.
  7. (Folklorşünaslıq qrupu) // . — Səh.: 314.
  8. (Nərgiz Əsgərova) // . — Səh.: 315.
 58. Şəkidə yeni elmi müəssisə - “Biotex” // . — Səh.: 316.
 59. Şəkidə anadan olub elmin müxtəlif sahələrində ad-san qazanmış alimlərin siyahısı // . — Səh.: 319.
 60. Müqəddəs peşə, təbabətimizin kökləri // . — Səh.: 324.
  1. (Həkim baba) // . — Səh.: 327.
  2. “Petinin qızı” - Züleyxa xala // . — Səh.: 328.
  3. İlk azərbaycanlı sanitar həkim (Mustafa Şərifov) // . — Səh.: 330.
  4. Ənənələr yaşayır (Məmməd Hacıyev) // . — Səh.: 331.
  5. Akademik Cəlil Hüseynov // . — Səh.: 333.
  6. Alim-təbib (Teyyub Əfəndiyev) // . — Səh.: 335.
  7. Ata-oğul – professorlar (Məhərrəm Mustafayev, Arif Mustafayev) // . — Səh.: 338.
  8. Xalisə qarı nəslindən budaqlar (Sürəyya Hacıyeva) // . — Səh.: 339.
  9. Doktor Həmidzadə (Fərrux Həmidzadə) // . — Səh.: 342.
  10. Karvan yol gedir (Nəsib Əbdürrəhmanov) // . — Səh.: 344.
  11. Mənalı ömür yollarında (Əbdülhəmid Rəcəbzadə) // . — Səh.: 345.
  12. Həkim-yazıçı (Lütfəli Həsənov) // . — Səh.: 346.
  13. Onun zəhmət dünyası (Şəfiqə Ələkbərova) // . — Səh.: 349.
  14. Alicanbəyov nəsli // . — Səh.: 351.
   1. (Qönçə Qazıyeva) // . — Səh.: 351.
   2. (Fuad İsmayılov) // . — Səh.: 352.
  15. Şərəfli ömür (Cavahir Abbasova) // . — Səh.: 354.
  16. Şəfqətli döyüşlər (Dürrə Məmmədova) // . — Səh.: 355.
  17. Ağ xalatlı igid qız (Əsmər Həsənova) // . — Səh.: 357.
  18. Könüllülər // . — Səh.: 359.
   1. Pakizə Manafova // . — Səh.: 359.
   2. Lətafət Məmmədova // . — Səh.: 359.
  19. Tibb xidməti leytenantı (Ziynət Mənəfova) // . — Səh.: 360.
  20. Tibb xidməti polkovniki Şirinov (Həsən Şirinov) // . — Səh.: 362.
  21. Çətin sənətin mahir bilicisi (Ələkbər Əkbərbəyov) // . — Səh.: 364.
  22. Görkəmli səhiyyə təşkilatçısı (Əli Əhmədov) // . — Səh.: 365.
  23. Tibb elmləri doktoru və namizədi olan həkimlər haqda qısa məlumat // . — Səh.: 367.
   1. (Rəfiqə Axundova) // . — Səh.: 367.
   2. (Cahangir Ağakişiyev) // . — Səh.: 367.
   3. (Çingiz Əsədov) // . — Səh.: 367.
   4. (Akif Əfəndiyev) // . — Səh.: 368.
   5. (Pərvin Əfəndiyeva) // . — Səh.: 368.
   6. (Nigar Əfəndiyeva) // . — Səh.: 368.
   7. (Nazim Əkbərov) // . — Səh.: 368.
   8. (Kənan Xəlilov) // . — Səh.: 368.
   9. (İsmayıl İsmayılov) // . — Səh.: 369.
   10. (Fikrət Qafarov) // .
   11. (Adil Qeybullayev) // . — Səh.: 369.
   12. (Aydın Nağıyev) // . — Səh.: 370.
   13. (Rüfət Məmmədov) // . — Səh.: 370.
 61. Şəki qəzetləri və qəzetçiləri // . — Səh.: 371.
  1. (Qulam Axundov) // . — Səh.: 371.
  2. (Məmmədsani Məmmədov) // . — Səh.: 371.
  3. (Nizami Nəbiyev) // . — Səh.: 375.
  4. (Sabir Əfəndiyev) // . — Səh.: 375.
  5. (Salis Məmmədov) // . — Səh.: 376.
  6. (Arif Qaffarov) // . — Səh.: 377.
 62. “Mübarizə yollarında” Xoylu şəkililər // . — Səh.: 378.
  1. Fətəlixan Xoyski // . — Səh.: 378.
  2. Rüstəmxan Xoyski // . — Səh.: 382.
 63. Məslək mücahidi (Veysəl Mustafayev) // . — Səh.: 384.
 64. Alimin taleyi (Veysəl Mustafayev) // . — Səh.: 385.
 65. Mustafa Quliyev // . — Səh.: 388.
 66. Muxtar Abdullayev // . — Səh.: 389.
 67. İlk azərbaycanlı hüquqşünas qadın (Bilqeyis Həşimzadə) // . — Səh.: 391.
 68. Babam olacam (Nazim Hacıyev) // . — Səh.: 392.
 69. Vətən məhəbbətilə yaşayan insan (Hikmət Hacızadə) // . — Səh.: 396.
 70. Həyatın hər üzünü görmüşəm (Şirməmməd Hüseynov) // . — Səh.: 398.
 71. Əməyi ilə ucalır insan (Yunus Məmmədov) // . — Səh.: 401.
 72. Hüseyn Əbdürrəhimov // . — Səh.: 402.
 73. Soltan Əzizov // . — Səh.: 402.
 74. Nəsib Həsənov // . — Səh.: 403.
 75. “Maral, ay Maral...” (Maral Sadıqova) // . — Səh.: 403.
 76. Sürəyya Əliyeva // . — Səh.: 404.
 77. Hüseyn Lətifov // . — Səh.: 405.
 78. Hümmət Məmmədov // . — Səh.: 405.
 79. Səfurə Əbdürrəhmanova // . — Səh.: 406.
 80. Nüyvər Quliyeva // . — Səh.: 406.
 81. Qəribə İbrahimxəlilova // . — Səh.: 407.
 82. Sodər İsmayılova // . — Səh.: 407.
 83. Sovqat Məmmədova // . — Səh.: 408.
 84. Zülqədə Qasımova // . — Səh.: 408.
 85. Nadir peşə ustaları // . — Səh.: 409.
  1. Möhtərəm Ağahüseynzadə // . — Səh.: 409.
  2. Əşrəf Rəsulov // . — Səh.: 411.
  3. Tofiq Rəsulov // . — Səh.: 412.
  4. Şöyüb Məmmədov // . — Səh.: 412.
  5. Müqəddəs işin nadir sənətkarları // . — Səh.: 413.
   1. Əhməd-Cabir İsmayıloğlu Əhmədov // . — Səh.: 414.
   2. Hacı Cabir // . — Səh.: 416.
  6. Usta Əli (çəkməki) // . — Səh.: 419.
   1. “Qızıl barmaqların nağılı” // . — Səh.: 419.
 86. Sülh, əmin-amanlıq keşiyində // . — Səh.: 423.
  1. “De-Qoll Əhmədiyyə” (Əhmədiyyə Cəbrayılov) // . — Səh.: 423.
  2. Fransanın xilaskarlarından biri (Nuru Abdullayev) // . — Səh.: 425.
  3. Qələbə paradının iştirakçısı (Süleyman Eldarov) // . — Səh.: 431.
  4. General Həmidov // . — Səh.: 432.
  5. General-polkovnik Tofiq Ağahüseynov // . — Səh.: 434.
  6. General Yusifzadə (Ziya Yusifzadə) // . — Səh.: 435.
 87. Dünyada izim qalacaq, keçmiş maliyyə naziri (Əbdüləli bəy Əmircanov) // . — Səh.: 436.
 88. Siyasi və iqtisadi suverenliyin ilk carçılarından (Mustafa Əlibəyov) // . — Səh.: 438.
 89. Gülarə – Köylüqızı (Gülarə Qədirbəyova) // . — Səh.: 442.
 90. Şəkilidirlər: on üç yaşlı şəhid qız və İzzət baba // . — Səh.: 446.
  1. Qəhrəman kişi (şeir) // . — Səh.: 448.
  2. Şəkilidir: Yaralı ata, şəhid qız (Fərman Məmmədov və Larisa Məmmədova) // . — Səh.: 450.
  3. Çiçəklər mənim kimi solmasın (Larisa Məmmədova) // . — Səh.: 453.
  4. Başınızı uca tutun (İzzət Həmidov) // . — Səh.: 461.
  5. Baba nağılı (İzzət Həmidov) // . — Səh.: 464.
 91. Tez apardı ölüm səni (Aydın Məmmədov) // . — Səh.: 466.
  1. Son müsahibə (Aydın Məmmədov) // . — Səh.: 469.
 92. Səhnədə, kinoda, ekranda mənəvi qida ustaları // . — Səh.: 472.
  1. Klassik sənətkar (İmayıl Osmanlı) // . — Səh.: 479.
  2. İlk səhnə qaranquşumuz (Sona Hacıyeva) // . — Səh.: 482.
  3. Bəli, mən şəkiliyəm... xatırla, gülümsə (Lütfəli Abdullayev) // . — Səh.: 485.
  4. Hacı oğlu (Məmmədkəbir Kərimov) // . — Səh.: 492.
  5. Bir ailədə iki xalq artisti (Sədayə Mustafayeva və Məmməd Bürcəliyev) // . — Səh.: 494.
  6. Azərbaycan kinosunun veteranı (Niyazi Bədəlov) // . — Səh.: 495.
  7. Kino ustası (Rasim Ocaqov, Mirqasım Ocaqov və Samiyə Ocaqova) // . — Səh.: 497.
 93. Musiqi də xalqın dilidir // . — Səh.: 500.
 94. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev) // . — Səh.: 501.
 95. Mahir Tarzən (Əhmədbəy Tahirov) // . — Səh.: 502.
 96. Gözəl zəngulələr ustası (Əlövsət Sadıqov) // . — Səh.: 503.
 97. İlk azərbaycanlı dirijorlardan biri (Əşrəf Həsənov) // . — Səh.: 504.
 98. İlk musiqişünas (Məmmədsaleh İsmayılov) // . — Səh.: 506.
 99. Milli simfoniyamızın yaradıcılarından biri (Cövdət Hacıyev) // . — Səh.: 507.
 100. Mahnı qanadlarında (Şəfiqə Axundova) // . — Səh.: 509.
 101. Caz-muğam janrının yaradıcısı (Vaqif Mustafazadə, Əziz Mustafazadə və Zivər Əliyeva) // . — Səh.: 511.
 102. Emin Sabitoğlu // . — Səh.: 514.
 103. Cavanşir Quliyev // . — Səh.: 516.
 104. Kim gözəl bir cığır açarsa, hörmətlə yad edilər (Ələfsər Şəkili və Əbülfət Şəkili) // . — Səh.: 517.
 105. Azərbaycan tarının və müğam sənətinin mahir təbliğatçısı (Faiq Çələbi) // . — Səh.: 520.
 106. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının solistləri (1. Könül Xasıyeva, 2. Nüşabə Ələsgərli, 3. Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları, 4. Vaqif Şıxəliyev) // . — Səh.: 524.
 107. Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli // . — Səh.: 527.
 108. Ermənistan və ermənilərin olmayan tarixi barədə // . — Səh.: 528.
  1. Köçürmə // . — Səh.: 533.
  2. Ermənilərin sifəti // . — Səh.: 538.
 109. “Özümüzü itirməməliyik” (Əhmədiyyə Cəbrayılov və Mikayıl Cəbrayılov) // . — Səh.: 543.
  1. Qəddini düzəlt Xarqo // . — Səh.: 546.
  2. Əhmədiyyə Cəbrayılova məktub // . — Səh.: 547.
 110. Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən (Elşad Yəhyayev) // . — Səh.: 549.
 111. Dövlətimizin müdafiəsi zamanı Şəki rayonundan şəhid olmuş hərbçilərin siyahısı // . — Səh.: 554.
 112. İnsan öz ömrünün binasını yaradan memardir (Mustafa Həmid oğlu, Ənvər Həmidov, Abdulhəmid Həmidov, Sabir Həmidov... müəllifin özü və ailəsi haqqında) // .

Həmçinin, bax: Redaktə