Nuxa okruqu

Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Nuxa okruqu
inzibati ərazi
Nuxa okruquna daxil olan rayon və kənd şuralarının sxeması // Şəki fəhləsi : qəzet. — Nuxa, 1930. — В. may. — № 25 (772). — Səh. 4.
İnzibati  mərkəz: Nuxa (indiki Şəki)
Yaranma  tarixi: 25 yanvar 1930(1930-01-25)
Ləğv  olunma  tarixi: 30 avqust 1930
(0 il mövcud olub) 217 gün mövcud olub
Yerləşirdi: Azərbaycan SSR, ZSFSR, SSRİ

Nuxa okruqu — Azərbaycan ərazisində 1930-cu ildə təqribən yarım il ərzində mövcud olmuş birinci dərəcəli inzibati ərazi. 3 rayondan – Göynük, Cəfərabad və Vartaşen rayonlarından, o cümlədən, cəmi 26 kənd sovetliyindən və 100 kənddən ibarət idi. İnzibati mərkəzi Nuxa şəhəri olub.

Yaradılması[Vizual redaktə | HTML redaktə]

25 yanvar 1930-cu il tarixdə Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə, eyni tarixdə ləğv edilmiş keçmiş Zaqatala-Şəki mahalı ərazisinin bir hissəsində yaradılmışdır. Həmin tarixədək Zaqatala-Şəki mahal K(b)F İcraiyyə Komitəsi və Həmkarlar bürosunun orqanı olan “Şəki fəhləsi” qəzeti həmin tarixdən sonra hələ bir müddət eyni təsisatların orqanı kimi çıxmaqda davam etmiş, yalnız 20 may 1930-cu il tarixdən başlamaqla Nuxa Okruq K(b)F İcraiyyə Komitəsi və Həmkarlar bürosunun orqanı kimi çap olunmuşdur.

Rəhbərlik[Vizual redaktə | HTML redaktə]

Okruq icraiyyə komitəsinin sədri Ələşrəf Kərimov, icraiyyə komitəsinin katibi Abbasov idi.

Ləğv edilməsi[Vizual redaktə | HTML redaktə]

Okruq Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin 30 avqust 1930-cu il tarixli qərarı ilə ləğv olunmuşdur. Lakin bu tarixdən sonra “Şəki fəhləsi” qəzeti hələ 16 oktyabr 1930-cu il tarixədək Nuxa Okruq K(b)F İcraiyyə Komitəsi və Həmkarlar bürosunun orqanı kimi çap edilmişdir. Okruqun ləğv edilməsi nəticəsində, onun tərkibindəki ikinci dərəcəli inzibati ərazilər – rayonlar, birinci dərəcəli inzibati əraziyə çevrildilər.

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

  1. Nuxa okruquna daxil olan rayon və kənd şuralarının sxeması // Şəki fəhləsi : qəzet. — Nuxa, 1930. — В. may. — № 25 (772). — Səh. 4.
  2. İnzibati-ərazi vahidləri : I. İnzibati-ərazi vahidləri haqqında ümumi məlumat : [arx. 17 Jun 2012 - 26 Jun 2022] // Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası. — Müraciət tarixi: 11.07.2022.