Nuxa şəhərindəki küçələrin adları 1952-ci ildə

Bu cədvəl Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış siyahıları sırasına daxildirdir
Bu məqalə Şəki Ensiklopediyasının yoxlanılmış məqalələrindən biridir və müəlliflik hüququ Şəki Ensiklopediyasının redaksiyasına məxsusdur!
Şəki Ensiklopediyası materialı
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu
Şəki Ensiklopediyasının kiçik loqosu

Nuxa şəhər zəhmətkeş deputatları Soveti icraiyyə komitəsinin 1952-ci il 27 noyabr tarixli tarixli qərarı ilə şəhərin küçə və döngələrinin adları yenidən müəyyən edilmişdir. Aşağıda küçə və döngələrin yeni adları dərc edilir.

Şəhər küçələrinin yenidən adlandırılması[Vizual redaktə | HTML redaktə]

Küçələrin yeni adları Küçələrin köhnə adları
Şors Əşirlər
Abovyan Abovyan
Kamo Poçt
Məktəb döngəsi Məktəb döngəsi
Kommunist Kommunist
Myasnikov Myasnikov
Basin Şəki fəhləsi
Zaqatala Zaqatala
Ostrovsi Şərbablar
K.Marks prospekti Zavodlar
Kuybışev döngəsi Qurcanaçay döngəsi
Basin döngəsi Kooperativ döngəsi
Nizami Nizami
Zevin döngəsi Zevin döngəsi
Lenin prospekti Lenin
Stalin prospekti Proletar
M.C.Bağırov M.C.Bağırov
M.C.Bağırov döngəsi Köhnə doqqaz
Şaumyan Şaumyan
Səfərəliyev Nalbəndlər
Djerjinski Djerjinski
Əzizbəyov Əzizbəyov
Əlibayramov Bayramov
Beriya meydançası Azadlıq meydançası
M.F.Axundov M.F.Axundov
Xaqani Azadlıq
Maqomayev Fabrik
Staxanov döngəsi Staxanov döngəsi
Krupskaya döngəsi Gənclər döngəsi
Ordubadi döngəsi Şirvanzadə döngəsi
Karqanov döngəsi Daşlı doqqaz döngəsi
Malenkov küçəsi Dağ yolu
Zərbəçilər döngəsi Zərbəçilər döngəsi
Sverdlov Dal doqqaz
Qoqol Güləhli
Üzeyir Hacıbəyov Aralı doqqaz
Voroşilov Ağamalı oğlu
Lermontov döngəsi Dərə baxça
Budyonnı döngəsi Gülüstan döngəsi
M.B.Qasımov döngəsi Gödək doqqaz döngəsi
Şvernik döngəsi Səlo doqqaz döngəsi
Şimidt döngəsi Hüsi doqqaz döngəsi
Semaşko döngəsi Dağ doqqaz döngəsi
Çkalov döngəsi Arx üstü
Çapayev döngəsi Dəyirmidoqqaz döngəsi
Jdanov döngəsi Kumburlar döngəsi
Andreyev döngəsi Qaragözlər döngəsi
Vidadi Nakam
Kalinin Yeni doqqaz
Baqramyan Dağdağanlar
Həzi Aslanov döngəsi Dalay doqqaz döngəsi
Molotov Pedtexnikum
Qızıl Əsgər Qızıl Əsgər
Vaqif Gənclər
9 yanvar döngəsi Student döngəsi
Caparidze Caparidze
Çaykovski Arx doqqaz döngəsi
Hüsü Hacıyev döngəsi Məntəqə doqqaz döngəsi
Oktyabr döngəsi Yeni doqqaz döngəsi
Sabir Sabir
Komsomol Təzə doqqaz döngəsi
Engels Nürəddin
Rustaveli döngəsi Orta doqqaz
Kirov Kirov
1 May döngəsi Sarı torpaq döngəsi
Pioner döngəsi Dar doqqaz döngəsi
Bakı fəhləsi Elektrik döngəsi
Maksim Qorki Maksim Qorki
Mikoyan Əfqanlar
Tolstoy Misgərlər
C.Cabbarlı İpək doqqazı

Ədəbiyyat[Vizual redaktə | HTML redaktə]

  1. Şəhər küçələrinin yenidən adlandırılması = Шәһәр күчәләринин јенидән адландырылмасы // Məhyəddin Abbasov (redaktor) Nuxa fəhləsi : qəzet. — Nuxa: Kirov adına mətbəəə, 1952. — В. 28 dekabr. — № 154 (3834). — Səh. 4.

Həmçinin, bax:[Vizual redaktə | HTML redaktə]