MediaWiki:Təltif/Azərbaycan SSR/Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı

Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı
Азәрбајҹан ССР әмәкдар рәссамы

Ölkə Azərbaycan SSR

Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı — Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin qərarı ilə verilən fəxri ad.