Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi

Şəki Ensiklopediyası materialı
Yönləndirmə səhifəsi