MediaWiki:Təltif/Azərbaycan/Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi

Şəki Ensiklopediyası materialı
Təltif/Azərbaycan/Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi

Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi — fəxri adı bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, bu sahənin elmi-tədqiqat və müalicə-sağlamlaşdırma işində, idman kadrlarının hazırlanmasında və tərbiyə edilməsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş şəxslərə verilir.

İstinadlar